Grønne og energieffektive bygninger. Mere ren luft og klimavenlig transport. Og bedre social sammenhængskraft. Det er nogle af danskernes største ønsker til, hvordan deres byer kan blive mere bæredygtige, ifølge en stor undersøgelse, som Rambøll har foretaget blandt 4.700 borgere i landets største byer.

Det er den første komparative undersøgelse mellem byer i Danmark, der ser på alle tre dimensioner af bæredygtighed - både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Fælles for byernes udfordringer er, at det rigtig ofte kan betale sig at tænke dem sammen og lave integrerede helhedsløsninger.

Læs hvordan - og meget mere om undersøgelsens resultater - i artiklerne herunder: 

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark

T: +45 5161 6674

Generelt viser undersøgelsen, at danskerne mener, at kommune og stat bør gøre langt mere for at skabe bæredygtige byer. Men de er også indstillet på selv at være med til at betale for en bæredygtig byudvikling. For eksempel vil rigtig mange gerne give mere for billetten til kollektiv transport, hvis den er CO2-venlig - eller for at bo i deres bolig, hvis den er energieffektiv. Et flertal af borgere er også indstillet på drastiske omlægninger i transportsystemet, for eksempel forbud mod dieselbiler i bymidten eller nedlæggelse af vognbaner til fordel for cykler og busser. 

"Det overrasker mig positivt, at danskerne vil bæredygtighed så meget, at de er villige til at betale af egen lomme og til at ændre adfærd så markant,” siger Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll:

”Men vi kan også se, at borgerne ikke er tilfredse med det offentliges indsats. Borgerne er tydeligvis mere progressive end politikerne. Både politikere og andre beslutningstagere bør bruge borgernes ambitionsniveau som inspiration til at skrue op for tempoet i den bæredygtige samfundsforandring, som danskerne nu så tydeligt beder om. Og som er nødvendig - ud fra både sociale, miljømæssige og økonomiske argumenter", siger Ib Enevoldsen.