Senior miljørådgivere innen konsekvensutredninger (KU), sedimenter, forurenset grunn, miljøkartlegging i bygg og Environmental Due Diligence (EDD)

Vi inviterer deg til å ta i bruk din/ditt allsidige kompetanse innen miljøfaget i en stilling hvor du blir sentral i å sikre faglig utvikling innenfor miljø & helse. For denne rollen trenger du forretningsforståelse, evnen til å se markedsmuligheter og bidra til å skape nye verdifulle prosjekter for kunden. Er du vår nye Senior miljørådgiver innen konsekvensutredning, sedimenter, forurenset grunn, miljøkartlegging i bygg og Environmental Due Diligence? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Miljø & Helse avdeling

Som vår nye Senior miljørådgiver innen konsekvensutredning, sedimenter, forurenset grunn, miljøkartlegging i bygg og Environmental Due Diligence blir du en del av markedsområdet Miljø & Helse som er ledende innen miljørådgiving globalt, og består av nærmere 2500 medarbeidere. I Norge består Miljø & Helse av mer enn 60 medarbeidere fordelt på tre avdelinger og seks kontorer. Vi har mange spennende prosjekter og trenger derfor nye medarbeidere innen forurenset grunn for å bistå vår økende kundeportefølje. Det vil være mulig å fylle en del av stillingen som Miljø & helses representant i Rambøll i Norges salgsorganisasjon  [sett inn en kort beskrivelse på maks 4-5 linjer om avdelingen stillingen er tilknyttet; hvor mange kolleger vil hen få? Hvordan vil du beskrive avdelingskulturen i 1-2 setninger? Jobber dere med noen kjente prosjekter eller har dere noen typiske oppgaver? Hva er det beste med å jobbe i denne avdelingen? Hold teksten kort og konkret].

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Prosjektledelse av egne og flerfaglige prosjekter
  • Miljørådgivning innenfor nevnte fag
  • Bidra i arbeidet med å digitalisere fagene
  • Skape relevante, verdifulle og målbare resultater og prosjekter for kunden

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Faglig engasjert, har ambisjoner og ideer, og vil være med å videreutvikle våre produkter
  • Evne til å ta helhetlig ansvar for prosjektene og kan arbeide selvstendig så vel som sammen med andre
  • Ha faglig tyngde og ønske om å tilegne deg ny kunnskap
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, herunder formidle faglig kunnskap
  • Førerkort klasse B

I denne rollen vil det være en fordel om du også: har allsidig kompetanse innen miljøfaget, middels til lang erfaring og kunnskap om miljørådgivning innenfor nevnte fag. Du har forretningsforståelse, ser markedsmuligheter og bidrar til å skape nye verdifulle prosjekter for kunden. Du kan gjerne ha prosjektledererfaring fra flere typer oppdrag, samt erfaring med rapport- og utredningsoppdrag.

Velkommen til vår divisjon for Miljø & helse

I Rambøll utvikler vi innovative og forskningsbaserte løsninger, som reduserer forurensing og bidrar til å gjenopprette naturområder. Som et av verdens ledende konsulentselskaper innen miljø og helse hjelper vi kundene våre å løse deres mest kompliserte miljøutfordringer. Slik er vi med å skape områder det er godt å leve og ferdes i.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 27-01-2019.

Har du spørsmål?
Kontakt [Forurenset grunn, miljøkartlegging i bygg og EDD: Avdelingsleder Jan Rukke, tlf. 932 24 813, e-post: jan.rukke@ramboll.no 

KU og sedimenter: Avdelingsleder Tom Øyvind Jahren, tlf. 917 59 106, e-post: tom.jahren@ramboll.no]

Ansøgningsfrist 2019-01-27
Arbejdssted Oslo

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918