Hvorfor en karriere hos Rambøll?

Vores høje faglighed og spændende projekter er sammen med rodfæstede værdier og et langsigtet perspektiv med til at gøre Rambøll til et helt særligt sted at arbejde. Vores helhedsorienterede og multidisciplinære tilgang giver vores medarbejdere mulighed for at udfolde deres faglighed på højeste niveau.

Faglighed og udvikling i højsædet

Rambøll ønsker at være den uomtvisteligt førende rådgivervirksomhed i Danmark, hvilket kræver de bedste medarbejdere og ledere. Kompetenceudvikling er derfor særligt i højsædet. Vi sætter derfor en ære i at kunne tilbyde en bred vifte af attraktive kurser og udviklingsforløb, så den enkelte medarbejder kan styrke sin profil i takt med forretningens udvikling.

Først og fremmest udvikles dine kompetencer dog gennem arbejdet med Rambølls mange spændende projekter i ind- og udland - og på tværs af grænser. Se projekter ved at søge her

Rodfæstede værdier

Høje etiske standarder og ansvarlighed over for samfundet har været i højsædet lige fra Rambølls grundlæggelse, ligesom et stærkt fokus på den enkelte medarbejders udvikling og velbefindende. Disse værdier gennemsyrer organisationen.

Konkret giver det sig bl.a. udtryk i, at vi har tilsluttet os FNs Global Compact. Det indebærer, at vi forpligter os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Læs mere om corporate responsibility

Vores værdier kommer også til udtryk i forvaltningen af vores rolle som en samfundsrådgiver, der er med til at udvikle vores samfund i en bæredygtig retning. Se mere i denne video om, hvordan vi skaber værdi for vores kunder og samfundet i sin helhed gennem vores tilgang, medarbejdere og projekter:

Læs mere

Insight, medarbejderblad

Læs Rambølls interne medarbejderblad online og find tidligere udgaver i arkivet.

Insight

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918