Liv og arbejde hos Rambøll

I Rambøll arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Ansvar er uddelegeret til den enkelte medarbejder, som har afvekslende roller og opgaver. Vores organisationsstruktur er flad, hvilket giver den enkelte store muligheder for initiativ og udfoldelse.

En god start

Alle nye medarbejdere får en god introduktion, når de starter i deres nye job. Introduktionen sikrer, at du hurtigt finder dig til rette med dine nye opgaver, blandt dine nye kolleger og hos Rambøll.

Vi har inddelt introduktionsforløbet i tre faser. Første fase er en introduktion til det nære, dvs. dine opgaver og kolleger i din afdeling. I din afdeling vil du få tilknyttet en buddy, der hjælper dig til rette og sørger for, at du kommer godt i gang. Anden fase i forløbet er en præsentation af den division, du er en del af. Sidste fase er en samlet introduktion til Rambøll, hvor du samtidig møder direktionen og de nye medarbejdere, der er ansat samtidig med dig.

At du får en god start er vigtigt for os, da det er medvirkende til at skabe arbejdsglæde fra dag 1 og et godt netværk i virksomheden.

Stadig faglig udvikling og sociale aktiviteter

Der findes en række faglige netværk, der sikrer, at medarbejderne hele tiden har den nyeste viden på området. Foruden de faglige netværk er der også mange sociale aktiviteter i Rambøll. Der er fredagsbar, gå-hjem-møder, events og mange muligheder for at netværke på tværs af fag, geografi og alder.

Der er flere medarbejderforeninger herunder løbeklub, vinklub, kunstforening og fitnessfaciliteter på en række kontorer. Som medarbejder er du altid velkommen til at tage nye initiativer til aktiviteter. Et af de nyere sociale tiltag er Rambølls deltagelse i Vasa-stafetten i Sverige. De senere år har ca. 30 medarbejdere fra Danmark deltaget i det 90 km langrendsløb sammen med 200 nordiske Rambøll-kolleger.

Hør ingeniør Maja Wadum fortælle om arbejdsliv og de sociale muligheder i videoen "En helt ualmindelig arbejdsdag":

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918