Sådan bliver du en god projektleder

Som projektleder skal du både have stort overblik, sans for de betydende detaljer, forståelse for kundens behov og kunne motivere dine projektdeltagere både fagligt og kollegialt. Kravene til rollen er omfattende, når kundetilfredshed, kvalitet, tid og økonomi skal gå op i en højere enhed uden at glemme den menneskelige indlevelse. Men viser du evnerne, er der ikke grænser for, hvad du får lov at kaste dig ud i. Her får du fem gode råd til, hvad du som ung ingeniør kan gøre, hvis du ønsker at arbejde dig frem mod at blive projektleder.

Ib Enevoldsen

Kontakt

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674

Af Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll Danmark

Skab dit faglige fundament først

Med sans for detaljen får du blik for helheden. For at kunne lede de store projekter er det ikke nok, at du er velorganiseret og struktureret. Du skal også have det tekniske og praktiske fundament i orden. Så giv dig tid til dyb faglig indlevelse i dine unge år - først meget i dit eget fag, og senere også i de andres fag, så du begynder at forstå de gensidige behov på tværs af fagene. Når du bliver projektleder, skal du være så fagligt stærk, at du forstår de andres fag, også selvom du ikke selv kan udføre dem. På den måde kan du skabe overblik på tværs af alle opgavens problemstillinger og få de faglige specialer og specialister til at arbejde sammen til kundens bedste.

Tal meget med ’de andre’

Hvis du drømmer om at skifte dine specialistbriller ud med en projektlederkasket, er det en god ide allerede som projektmedarbejder at begynde at interessere dig for grænsefladen til de andre faggrupper i de projekter, du arbejder på. Det er ikke nok at kunne regne den ud. Teknisk indlevelse og menneskelig indlevelse er mindst lige så vigtige. Se dig omkring på de andre faggrupper, og forstå, hvad de har på spil. Hvad motiverer dem og hvad er grundlaget for den måde, de arbejder og tænker på? Lige så meget som du interesseret dig for, hvad vi laver, skal du altså interessere dig for, hvem vi laver det for og sammen med hvem. På den måde begynder du at træne dig selv i at tænke i helheder.  

Engager teamet og bring faglige uenigheder frem i lyset

Projekter handler typisk om at udvikle og forandre, så pas på med at lægge dig fast på "den rigtige løsning" for hurtigt, men vær lydhør over for andre faggruppers synspunkter. Hvis der er faglig uenighed, så bring den frem i lyset, så alle fordele og ulemper ved løsningen kommer til orde. Det vil skabe et nyt og mere nuanceret syn på mulige løsninger. Men mindst lige så vigtigt vil det medføre, at alle deltagere oplever større medejerskab af den valgte løsning og dermed et bedre udgangspunkt for kvalitet i projektet.

Respekter din virksomheds projektmodel

For at kunne fungere optimalt i rollen som projektleder er det nødvendigt med en projektmodel og en velfungerende værktøjskasse, der styrker din daglige projektledelse. Projektmodellen sikrer, at projekterne gennemføres ud fra en overordnet ramme til gavn for kunden. Den skal både sikre en effektiv styring nedad i projektet og samtidig gøre mål, rammer og fremdrift gennemskuelige. Sæt dig grundigt ind i din virksomheds projektmodel, og vis allerede som projektmedarbejder, at du forstår og respekterer både produktet, tiden og budgettet. Det bedste skridt du kan tage mod at blive projektleder, der leder andre er at vise, at du er god til at lede dig selv indenfor de rammer, din virksomhed giver.

Tag ansvar for din egen ledelse

For en projektdeltager kan det ind i mellem være uklart, hvordan den overordnede arbejdsopgave præcist skal løses. Og det kan betyde, at man jagter mange bolde, fordi man ikke ved, hvilken bold, der er den vigtigste. Samtidig er det de færreste projektledere, der har tid til i alle detaljer at afgrænse arbejdsopgaven for dig. Tag derfor ansvar for at lede dig selv, både når du er i rollen som projektmedarbejder. Søg indflydelse på dit arbejde og sørg for at sikre dig præcise aftaler med din projektleder, om hvad du skal lave og hvad der forventes af dig. Med andre ord tag ansvaret for, at du får etableret succeskriteriet for det, du skal nå. På den måde hjælper du dig selv med at blive projektledet, og dermed udvikler du sig selv til at få ansvaret for at projektlede andre.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918