Sådan får du mest ud af dit mentorforløb

Da Odysseus, den græske kriger, kæmpede i den trojanske krig overlod han varetægten af sin søn til sin gode ven Mentor, som var rådgiver og værge for det kongelige hus. Ordet har senere fået betydningen af en erfaren og betroet vejleder. Som ung ingeniør eller studerende har du et stort behov for sparring, i en verden hvor alt er nyt. Med en mentor får du en erfaren sparringspartner, der hjælper dig med at se tingene i et andet lys og får dig til at reflektere over din udvikling. Sådan får du mest ud af dit mentorforløb.

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Managing Director, Rambøll Danmark
T: +45 5161 6674
Af Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll Danmark

Vælg din mentor med omhu

Det er en naturlov, at din mentor har en vis alder samt ikke mindst både en stor portion erhvervs- og livserfaring, som du kan lære af. Vælg en mentor som du ved kan udfordre dig og som kan sige tingene direkte. Det må ikke bare blive kaffehygge, og din mentor skal derfor ikke nødvendigvis være den senior, som du har den bedste kemi med. Lav også en aftale med din mentor om, at han ikke har til opgave at give dig alle løsningerne, men skal stille de rigtige spørgsmål, så du selv finder svarene.

Sæt scenen sammen med din mentor

På det første møde skal du sammen med din mentor sætte scenen for hvad I begge ønsker at få ud af mentorforløbet, så I sikrer, at I kører i det samme spor hele vejen. Hvad forventer I begge af relationen? Hvad er dine udviklingsmål? Hvilke grundlæggende regler ønsker I for relationen, hvad angår fortrolighed, forberedelse, ærlighed, feedback mm.? Hvor ofte og hvor skal I mødes? Hvordan evaluerer I relationen og samarbejdet under forløbet? Hvor længe skal samarbejdet vare?

Forbered dig til møderne

Start hvert møde med opfølgning på det, I har snakket om sidst. På den måde viser du dit engagement og I får samlet op på de emner, som har betydet mest for dig og som du gerne vil arbejde videre med.

Hav mod til at åbne op

Din mentor er til for din skyld. Relationen giver dig en unik mulighed for at se dig selv gennem en andens øjne og nå til nye erkendelser om dig selv. For at det kan lykkes, er det derfor vigtigt, at du viser, hvem du er. Hav mod til at tale om ting med din mentor, der rører dig både privat og i dit arbejdsliv. På den måde går du fra at være en passiv modtager af råd og vejledning til en aktiv deltager i din egen udvikling.

Tag initiativ

I en travl hverdag kan det være svært at fastholde momentum. Derfor er dit engagement afgørende for at opnå de resultater, du ønsker. Sørg for at kontakte din mentor, når du har brug for det og at tage initiativ til nye samtaleemner. Og lad ikke "han-har-sikkert-for-travlt-til-at-kunne-mødes-tanken" overtage dig. Din mentor lærer også af samarbejdet med dig og udvikler sig også gennem forløbet.

Vælg til og fra

Alt hvad din mentor siger er ikke nødvendigvis rigtigt for dig og du er ikke forpligtet til at tage alt ind som en sandhed. Lyt, sorter, og vælg til og fra i forhold til de input, han giver. Tag dine egne beslutninger, som du tror på, vil fremme din udvikling.

Evaluer undervejs

Sørg for at lave en midtvejsevaluering med din mentor, hvor I taler om, hvordan forløbet går. Mødes vi ofte nok? Føler vi en gensidig tillid? Går vi i den rigtige retning eller er der noget, vi skal justere på? Hvad kan vi gøre bedre? Vær åben og giv hinanden den nødvendige, ærlige feedback om, hvordan I oplever hinanden: Jeg oplever dig … Det har den og den effekt på mig … Jeg kunne godt tænke mig at gøre mere eller mindre af dette … Din mentor vokser også af at føle, at han skaber værdi for dig – og det får I begge noget ud af.

Slut relationen i tide

Det er begrænset hvor meget du kan udvikle dig gennem et langt mentorforløb med en og samme mentor. Et mentorforløb varer typisk 1,5 år. Tøv derfor ikke med at slutte relationen, når du føler, at det er ved at være tid. Og husk at evaluere forløbet sammen og få en anbefaling af din mentor. Overvej eventuelt at indgå i et mentorforløb med en ny mentor, der har nogle andre kompetencer og erfaringer.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918