Mød vores medarbejdere

I Rambøll arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Ansvar er uddelegeret til den enkelte medarbejder, som har afvekslende roller og opgaver. Vores organisationsstruktur er flad, hvilket giver den enkelte store muligheder for initiativ og udfoldelse.

Sammen bygger vi broer i verdensklasse

Som projektchef på et byggeri som Queensferry Crossing er koordinering og samarbejde mellem forskellige fagdiscipliner ekstremt vigtigt. Det er en fantastisk rejse at se en bro i den størrelse komme til live.
Mød Anne Moloney, projektleder og broingeniør.

Når arbejdet giver rigtig meget mening

Nogle dage står jeg i mudder til knæene og jord under neglene, den næste dag kan jeg sidde i formelt møde med en minister i Taiwan.
Mød Peter Thomsen, chefkonsulent hos afdelingen for Vand og Naturressourcer i Aarhus

Tid til at ’nørde’ igennem med udviklingsprojekter

Det seneste år har jeg været involveret i en række udviklingsprojekter, der skal skabe helt ny viden om blandt forureningsstoffer og oprensningsteknikker. For en ’nørd’ som mig er det guld værd at få lov til at fordybe mig.
Mød chefkonsulent Lars Bennedsen.

Mulighed for fordybelse og opbygning af specialistviden

Forskningsprojekter giver mig mulighed for at tilegne mig specialistviden og samarbejde med dygtige professorer og studerende.
Mød Kiril Naydenov, seniorkonsulent hos Rambøll Pharma

Sammen skaber vi bedre byer

Min fornemste opgave er at designe fremtidens byrum sammen med borgerne. Det er utroligt givende at se projekter blive til virkelighed og se, hvordan man er med til at skabe vækst og nyt liv.
Mød Camilla Horsted, projektleder og urban designer. 

Innovativ tankegang og spektakulære bygningsværker

Jeg brænder for udfordrende byggeri, der har en historie der er lidt anderledes og som udfordrer måden at tænke på.
Mød Kaare Dahl, senior projektchef og ingeniør.

Samarbejde baner vejen for miljøvenlig energi

Lige nu arbejder jeg på et projekt i England, hvor et nyt forbrændingsanlæg skal omdanne 190.000 tons husholdningsaffald til miljøvenlig el-energi. Det kræver et godt og stærkt samarbejde – både med kolleger, leverandører og kunden.
Mød Christian Knudsen, projektingeniør hos Waste-to-Energy.

Du vokser med opgaven

Noget af det bedste ved Rambøll er den høje grad af ansvar. Her bliver alle hørt uanset køn, alder og erfaring.
Mød Francesca Del Din, senioringeniør for undersøiske rørledninger.

Fra beskyttet arbejdsrum til successrig udebane

Preben har siden 2011 været Service Line Manager og siden 2013 været projektdirektør hos Ramboll Energy’s Power-division. I dag bruger han ca. 40 pct. af sin tid i udlandet, hvor han tilbyder Rambølls viden inden for biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker.
Mød Preben Messerschmidt, projektdirektør hos Ramboll Energy.

Projektchefen der kaster sig ud hvor han ikke kan bunde

Forestil dig en arbejdsdag, hvor du beskæftiger dig med meget komplekse og presserende projekter, og hvor du hele tiden skal forholde dig til justeringer i designet og nye krav fra højtprofilerede kunder.
Mød Kristian Mads Arounsack-Jørgensen, projektchef i afdelingen for pharma- og biotekrådgivning.

Maskininstallationer, spildevandssystemer og rensningsanlæg

Jeg er uddannet maskiningeniør og har arbejdet med spildevandshåndtering i mere end 15 år. Jeg arbejder både med projektledelse og som fagingeniør, og jeg lægger stor vægt på konstant at holde mig opdateret rent fagligt.
Mød Ulrik Birk, projektleder.

El, renseanlæg og internationale miljøer

Thomas Jensen har i en årrække beskæftiget sig med energi- og procesoptimering i forsyningssektoren (vandforsyning og spildevand) og har desuden erfaring fra projektering af el og styringer til renseanlæg og spildevandsystemer. Endvidere har Thomas Jensen arbejdet i flere internationale miljøer, der har styrket forståelsen for samarbejder på tværs af sprog- og kulturgrænser.
Mød Thomas Jensen, ingeniør.

Mekaniske installationer siden 1988

Erling John Jensen har mere end 25 års erfaring med projektering af pumpestationer, renseanlæg og andre spildevandtekniske anlæg. I Rambøll arbejder Erling primært som projektingeniør på store projekter og som projektleder på mellemstore og små projekter med ansvarsområder inden for blandt andet design, installationssupervision, commissioning og opstart.
Mød Erling John Jensen, projektingeniør.

Har alle ikke lyst til at skabe noget stort?

Jens arbejder på Rambølls kontor i Ørestad, hvor han sidder i et team med offshoreeksperter. Dette højt specialiserede miljø er unikt i Danmark, og består af ingeniører og teknikere, der primært arbejder med beregninger til offshore konstruktioner inden for olie, gas og vindindustrien.
Mød Jens Rosenville, bygningsingeniør.

Fra skibsbygger til anerkendt CAD specialist

Han er uddannet skibsbygger og har siden efterudannet sig inden for teknisk design og CAD-systemer. Caspar elsker musik og har i mange år arbejdet som DJ.
Mød Caspar Arevad, CAD supportingeniør

Muligheden for at arbejde med de bedste på området

Kristoffer er uddannet M.Sc. i Engineering Design and Applied Mechanics. Han elsker at spille volleyball, og han har spillet på landsholdet og arbejdet som træner i en årrække. I dag tilbringer Kristoffer det meste af sin fritid sammen med sin kone og deres tre drenge på 3, 7 og 9 år.
Mød Kristoffer Bergholt, projektleder og teamleder for Marine Rørledninger.

Et imponerende CV

På bare ti år gik Jesper fra at være studentermedhjælper til projektleder og fra konstitueret afdelingsleder til chef for et nyt kontor.
Mød Jesper Thomsen, leder inden for forretningsudvikling i Danmark.

Drevet af faglig udvikling

Deroosh lærte tidligt i sit liv, at intet kommer af sig selv. Derfor gør han hvad han kan for at være i konstant udvikling – både fagligt og menneskeligt.
Mød Deroosh Mohanakumar, ingeniør i Rambølls vanddivision.

Mangeårig erfaring og stor ekspertise

Julia rådgiver om udbud af alle typer af anskaffelser. Gennem sin mangeårige erfaring har Julia opnået stor ekspertise i gennemførelse af udbudsforretninger indenfor alle områder, med et særligt fokus på at etablere et sammenhængende projekt. 
Mød Julia Vorgod, chefkonsulent hos Legal Consulting.

Gode betingelser for tæt samarbejde

I Rambøll er vi arkitekter, lysdesignere, ingeniører og mange flere under samme tag og det giver gode betingelser for et tæt samarbejde. Vores løbende dialog giver os et fælles sprog og forståelse for projekter. 
Mød Maja Pedersen, arkitekt.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918