Miljø & Sundhed

Rambølls miljørådgivning er forankret i Miljø & Sundheds flere end 250 medarbejdere med stærke miljø- og sundhedsfaglige kompetencer. I et tæt samarbejde med vores kunder arbejder vi aktivt med bæredygtige løsninger på de mange konkrete og aktuelle miljøudfordringer.

Vi ved hvor vigtig kombinationen af lokalkendskab og faglig indsigt er for løsningen af den enkelte opgave. Derfor er vores rådgivning baseret på et stærkt fagligt miljø, der trækker på kompetencer fra vores mange kontorer i hele landet.

Vi samarbejder også på tværs af forretningsenhederne i Rambøll Gruppen og kan derfor rådgive på baggrund af en bred international erfaring og viden. Denne multidisciplinære tilgang gør, at vi kan samle de mange interesser i et overordnet perspektiv, hvor også politiske, strategiske og økonomiske interesser inddrages. Ofte træder vi til i rollen som procesfacilitator og sikrer en optimal proces og ikke mindst koordinering interessenterne imellem.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Alle Rambøll kontorer kan hjælpe dig med at få kontakt til den rigtige samtalepartner eller nøgleperson inden for alle ekspertiser - du kan også finde de ansvarlige for vores ydelser inden for Miljø og Sundhed her.

Torben Kristiansen

Country Market Director, Miljø & Sundhed
M: +45 51 61 05 93

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites