Kaare Dahl

Kaare K.B. Dahl

Civilingeniør, DTU, 1998, Senior projektchef

T: +45 5161 6526

“Rambøll er med, når danske og internationale virksomheder bygger nye domiciler, skoler, produktionsfaciliteter, shoppingcentre, kraftværker og kulturbyggeri verden over. På verdensplan beskæftiger Rambøll mere end 3.000 medarbejdere inden for byggeri.”

Innovativ tankegang og spektakulære bygningsværker

Mit job
Som ingeniør er min fornemmeste opgave at finde ind til bygningens sjæl og hjælpe arkitekten med at udtrykke sine visioner. Noget af det mest spændende jeg har været med til er konstruktionen af Bella Sky, som rent geometrisk er et imponerende bygningsværk. Jeg har bl.a. været i Singapore, São Paulo og Mumbai for at fortælle om projektet.

Jeg brænder for udfordrende byggeri
Jeg brænder for udfordrende byggeri, der har en historie som er lidt anderledes – som for eksempel Bella Sky. Det er en spændende bygning fordi den geometrisk set er voldsomt udfordrende. Det har krævet en innovativ tankegang, som har skubbet til forestillingen om hvad vi troede kunne lade sig gøre.

På et projekt af den størrelse arbejder man desuden sammen med mange utroligt dygtige mennesker, hvilket er enormt inspirerende og givende.

Tag med Kaare Dahl på arbejde 65 meter over jorden

Kaare afsluttede sin Ph.d. i 1992 og har 30 års erfaring med beton og stålkonstruktioner i Rambøll.

Nylige projekter

Fredericia C

Som det første byggeri i masterplanen for Fredericia C statuerer byggeriet på grund 6 et ambitiøst eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Arla Foods Innovation Centre

Det nye Arla Foods Global Innovationscenter bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som i dag og fremover vil være et markant center for Danmarks landbrugs- fødevareudvikling.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Oticon hovedsæde

En udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum, udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Z-huset Aarhus

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser på havnen i Aarhus. 

FOSS Innovation Centre

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918