Michael Cederfeld

Michael Cederfeld

Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole 1988., Arkitekt, København

T: +45 5161 1725

Primære arbejdsområder: Koncept- og idéudvikling, design, skitsering, projektering og AutoCad 3D.
 

Michael har været ansat i Rambøll siden 2014. Michael har 26 års erfaring som arkitekt - blandt andet som sagsarki-tekt i designfasen. Han har arbejdet med koncept- og idéudvikling på en lang række projekter inden for både almene boliger og kommercielt byggeri.  Han var bl.a. sagsansvarlig for en konkurrence om et nyt fængsel på Falster, der vandt 1. præmie, og han har derudover arbejdet på så forskellige projekter som en karréplan for bebyggelse i Ørestad Syd, plejeboliger, en transformerstation i Kløvermarken, Kastrup Spidslastcentral for CTR, Stibro ved Ndr. Frihavnsgade samt udarbejdelse af en ny bagagebygning for Københavns Lufthavne.

Michael har en evne til at fastholde det idémæssige grundlag gennem hele realiseringen af projekterne. Han forstår, at den løbende dialog med bygherre skal foregå i alle faser af projektet for at sikre, at projektet lever op til bygherres vision, tekniske parametre og fremtidige forventninger.

Tidligere ansættelser: GHP Arkitekter /Gottlieb & Paludan A/S, Dissing + Weitling, Georg Rotnes Tegnestue, CASA Arkitekter Aps, DOMUS arkitekter A/S.

Siden 1992 har Michael undervist på Kunstakademiets Arkitektskole, som timelærer (1992-1999) arkitekturlærer (2006-2012) og siden 2012 som studielektor.

 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918