Peter Lund

Peter Lund

Bygningskonstruktør BTH, Aarhus

T: +45 5161 2476

“Primære arbejdsområder: Byggeledelse, projekteringsledelse, myndighedskontakt, tilsyn. Speciale: Dagligvarebutikker og byggeri til børn/unge.”

Peter Lund er en af tegnestuens mest erfarne bygningskonstruktører. Peter har fungeret som projektleder, projekteringsleder og byggeleder på en lang række af tegnestuens opgaver, herunder særligt projekter for Dansk Supermarked og COOP samt opgaver på børne/unge området. Peter prioriterer samarbejdet med bygherren højt og evner empatisk rådgivning og samarbejde på tværs af projektgrupper. Peters reelle tilgang til opgaverne gør, at han møder sine samarbejdspartnere i øjenhøjde, hvilket understøtter en positiv dialog.

Peter Lund har omfattende erfaring med myndighedskontakt, og hans deltagelse i et projekt sikrer en smidig proces med stadig fremdrift. Peter har stort overblik og hands-on erfaring fra byggeriet, der giver ham en god ballast i arbejdet med kvalitetssikring. Peter forestår ligeledes tilsyn for tegnestuen.

Nylige projekter

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites