Per Zwinge

Bygherrerådgiver, København

T: +45 5161 4529

Primære arbejdsområder: Proces- og projekteringsledelse samt udvikling af kvalitetssikring. Indgående kendskab til de økonomiske vilkår for den almene sektor herunder støttede og ustøttede arbejder i forbindelse med renoveringsprojekter.

Per Zwinge varetager i det daglige projekterings- og byggeledelse, bygherrerådgivning og daglig ledelse af arkitektafdelingen. Per arbejder overordnet set med integrerede ydelser i Rambøll, særligt ift. Rambølls mange almene sager.

Per er tidligere afdelingsleder i Rambøll og indehaver af WITRAZ, der i 2013 blev opkøbt af Rambøll.

Han har mere end 30 års erfaring som projekterende og sagsansvarlig for både private byggerier og større renove-ringsprojekter i den almene sektor, bl.a. Vridsløselille Andelsboligforening, Byggeskadefonden, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Per har været Projektleder for projektet Renovering - Gode tagløsninger, han har undervist på BTH og underviser på arkitekternes efteruddannelse.

I dag varetager Per projektledelse på en række større renoveringsprojekter i den almene sektor, hvor han trækker på sin brede erfaring med håndtering af økonomi, myndighedshåndtering samt overordnet håndtering af projekterne.

Per Zwinge var medstifter af arkitektfirmaet Greisen & Zwinge (senere WITRAZ) i 1984.

Tillidshverv: Formand for Danske Ark's kvalitetssikringsudvalg og medlem af DAK's certificeringsudvalg

Publikationer: Medforfatter til publikationen ”Almene boliger med fremtid” for Landsbyggefonden – 2000

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918