Rune Christensen

Konstruktionsingeniør i geoteknik

T: +45 51611132

Rune Christensen er uddannet konstruktionsingeniør med speciale i geoteknik og arbejder som projektleder på geotekniske og havnetekniske konstruktionsprojekter. Han underviser desuden i geotekniske fag på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. 

Gennem de seneste seks år har Rune Christensen arbejdet som geotekniker og projektleder hos Rambøll i Aarhus. Han har arbejdet på nogle af Østjyllands største projekter som eksempelvis Det Nye Universitetshospital (DNU) og forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn (Åhavevej), hvor han har været med fra de første geotekniske undersøgelser til igangsættelse af entreprenørarbejde og tilsyn. Han har også været med på det store offshore projekt Polarled, hvor han har været med i et omfattende analysearbejde for den 481 km lange rørledning i Norskehavet. Den store bredde i opgaver på tværs af discipliner er en stor motivation for ham.   

”Det geotekniske område rummer mange faglige udfordringer, og det involverer næsten alle discipliner, lige fra statiske beregninger og projektledelse til kundemøder. Det er et spændende fagfelt, fordi man er med lige fra de tidlige faser af projekter, hvor man ofte starter på bar mark, og frem til projektets færdiggørelse, hvor der skal føres tilsyn,” siger Rune Christensen, og tilføjer: 

”Det er rart at mærke, at man hele tiden rykker sig fagligt gennem projekterne.”

Plads til faglig fordybelse

Det er den faglige fordybelse, der driver Rune Christensen. Derfor er det helt naturligt for ham at udvikle sig inden for sit fagområde, blandt andet ved at videreuddanne sig gennem kurser og videndele med andre, eksempelvis i Dansk Geoteknisk Forening. Gennem de seneste to år har Rune Christensen desuden undervist i geotekniske fag på både diplom- og civilingeniøruddannelserne på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

”Det er vigtigt for mig at få mulighed for at fordybe mig i mit arbejde og få ny inspiration. Det får jeg blandt ved at undervise de studerende i geoteknik. Og det stærke faglige miljø i Rambøll er en stor inspiration for mig, fordi der altid er erfarne specialister at trække på, hvis man har brug for faglig sparring. Desuden er der en fin balance i udvikling gennem projekterne og faglig inspiration, for eksempel på vores tekniske ekskursioner og teambuilding kurser,” siger han.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites