Thea-Maria Sørensen

Cand. Mag. i anvendt kulturanalyse, Københavns Universitet 2016, Procesrådgiver, København

T: +45 5161 2550

Primære arbejdsområde: 

Beboerinddragelse, procesrådgivning, genhusningskoordinering, kvalitative undersøgelser, kulturanalyse, kommunikation samt grafisk formidling.

Thea arbejder til dagligt med brugerinddragelse og procesrådgivning. Hun arbejder primært med beboerinvolvering i forbindelse med helhedsplaner i almene boligafdelinger, hvor hun varetager dialogen og inddragelsen af beboerne i renoveringsprocesser samt koordinerer genhusning.

Thea arbejder også med opgaver i de tidlige faser, såsom erfaringsopsamling og konceptudvikling samt diverse kommunikationsopgaver, primært i forbindelse med projekter i almene boligafdelinger.

Thea var med til at facilitere projektet Plant et frø, hvor hun opsamlede viden omkring udviklingen af vedvarende fællesskaber. Projektet er afsluttet med en publikation om erfaringerne.

Hun har tidligere været praktikant i sekretariatet ved Nørrebros Lokaludvalg, hvor hun lavede kommunikationsarbejde og arbejdede med udvikling, planlægning og afvikling af kulturevents på Nørrebro. 


Nylige projekter

Fredericia C

Som det første byggeri i masterplanen for Fredericia C statuerer byggeriet på grund 6 et ambitiøst eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Arla Foods Innovation Centre

Det nye Arla Foods Global Innovationscenter bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som i dag og fremover vil være et markant center for Danmarks landbrugs- fødevareudvikling.

Interacoustics

En kompleks bygning, der både skal fungere som hovedsæde med traditionelt kontormiljø og innovationscenter med testmiljø for supersensitivt audiologisk måleudstyr.

Oticon hovedsæde

En udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum, udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner.

Z-huset Aarhus

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser på havnen i Aarhus. 

FOSS Innovation Centre

Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918