Julius Præstgaard Sørensen

Senior Consultant, Legal Consulting

T: +45 5161 2644

Primære arbejdsområder:

  • Udbudsrådgivning til offentlige myndigheder
  • Kommunale forhold
  • Kontrakter
  • Indkøb og sourcing til private virksomheder
  • Offentlig ret

Julius rådgiver om udbud, konkurrenceudsættelser og kontrakter. Han har erfaring med rådgivning i alle faser af udbudsprocessen, herunder udbudsstrategisk afklaring, udarbejdelse af udbudsmaterialer og forhandling.

Julius har en høj grad af erfaring med afklaring af kunders indkøbsbehov, og kombineret med juridisk rådgivning og projektmæssig indsigt medvirker dette til at skabe gode resultater i forbindelse med gennemførelsen af udbud.

Før sin ansættelse i Rambøll har Julius været ansat i en anden konsulentvirksomhed som juridisk konsulent samt i en stor kommune som udbudskonsulent. Tidligere har Julius bl.a. arbejdet med udbud på såvel ordregiver- som tilbudsgiversiden samt rådgivet om offentligretlige og udbudsretlige problemstillinger samt projektledelse af udbud og konkurrenceudsættelser.

Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet

LinkedIn

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites