Rasmus Tønnies

Market Director

T: +45 5161 8629

Primære arbejdsområder:
  • Contract and Commercial Management
  • Udarbejdelse af komplekse kontrakter

Kompetencer og erfaringer: Rasmus har 12 års erfaring med Contract Management og udarbejdelse af komplekse kontrakter og er ansvarlig for Legal Consultings forretningsområde Contract and Commercial Management.

Rasmus rådgiver om Contract & Commercial Management på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og har stort fokus på at sikre, at parternes intentioner med kontrakten opfyldes i den efterfølgende afvikling og implementering af kontrakten. Rasmus har desuden stor projektledererfaring fra sourcing- og contract management-processer. Rasmus har stor kontrakterfaring og har i mange år arbejdet med større kontraktkomplekser, herunder M&A-kontrakter, samarbejds- anskaffelses- og leverancekontrakter.

Rasmus har i sin tid hos Rambøll bistået både private og offentlige organisationer med implementering af Contract Management, herunder anskaffelse og implementering af Contract Management-software og organisatorisk setup. Rasmus bistår også med Project Contract Management på store komplekse projekter, både implementering af processer og software, samt operationelt Contract Management med henblik på at forøge styringen og indsigten i projekterne og understøtte værdiskabelsen og opnåelsen af forretningsmål.

Rasmus har erfaring fra nogle af tidens største it-anskaffelsesprojekter med særligt fokus på at sikre kunden en robust og klar aftale, der understøtter de konkrete forretningsbehov. Rasmus har herigennem opnået stor erfaring i at gennemføre komplekse it-anskaffelser med et særligt fokus på at etablere et sammenhængende og styrbart it-projekt fra analyse til realisering, hvor forretningsmæssige, juridiske og tekniske forhold er sammentænkt.

Før Rasmus startede hos Rambøll, rådgav Rasmus hos Bech Bruun om komplicerede kontraktforhold, herunder samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsaftaler samt M&A-transaktioner.

Uddannelse: IACCM Advanced Practitioner. Cand.jur., Aarhus Universitet

LinkedIn

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites