Søren Staugaard Nielsen

Country Market Director, Management Consulting

T: +45 5161 7886

Primære arbejdsområder: 

  • Konfliktløsning, kontraktfortolkning, klagenævnssager
  • It- og teknologikontrakter samt komplekse kontraktforhold
  • Kontraktstrategier og kontraktkoncipering
  • Udbudsrådgivning til offentlige myndigheder
  • Offentligt/privat samarbejde

Kompetencer og erfaringer: Søren har som praktiserende advokat og leder af det juridiske rådgivningsområde i Rambøll Management Consulting gennem en årrække arbejdet i grænselandet mellem offentlige og private virksomheder. Søren er uddannet advokat(L) med mere end 20 års erfaring inden for juridisk rådgivning, herunder Contract Management, fortolkning af love og regler, juridiske problemstillinger vedr. udbudsforretninger, offentlige udbudsregler, både på nationalt såvel som EU-niveau, konfliktløsning, kontraktudformning og -fortolkning, især inden for avanceret teknologi. 

Søren har særlig erfaring med komplekse offentlige kontrakter, herunder forsyningsvirksomheder og OPP'er, good governance og indsigt i de juridiske værktøjer, der er nødvendige for at skabe værdi igennem konkurrence og udbud.

Søren har som repræsentant for Dansk IT deltaget i udarbejdelsen af statens standardkontrakter for it-anskaffelser K01, K02 og K03, han er medlem af Dansk Industris udvalg for Offentligt/Privat Samarbejde og ekstern lektor i Jura på Aarhus Universitet.

Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet, 1994.

LinkedIn

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites