Hvordan skal styringen af den offentlige sektor se ud i de kommende ti år?

Vær med til årets store velfærds- og styringskonference, hvor startskuddet for en ny styringsmodel for den offentlige sektor bliver skudt af sammen med landets førende politikere, forskere, embedsmænd, fagforeningsledere og faglige ledere. Vær med til en dag i selvransagelsens tegn, hvor du får oplægsholdernes svar på, hvad de har gjort galt, hvad de har lært heraf, og hvordan fremtiden skal se ud.

Efter New Public Management

Den offentlige sektor har brug for en fornyet styringsmodel. Den nuværende har ført til for meget målforhippelse, dokumentation uden mening og procesregulering. Professionerne, deres faglighed og kald skal tilbage i en ny form. Det kalder dels på en ny styring, dels på dokumentation, der giver mening ved at understøtte det professionelle arbejde. Og det betyder, at professionerne skal udfordre sig selv for at komme styrket ind i ny styring. Vi søger mulighederne i en ny faglighed med evidens- og datainformeret refleksionskultur og læringspraksis.

På konferencen vil en række talere, der selv er i front, sætte scenen. De vil blive udfordret af hinanden og vores skarpe facilitatorer, der vil holde fokus på, om de gør det godt nok, hvad de har lært af deres fejl, og deres syn på, hvordan vi kan komme endnu længere. På konferencen bruges to greb til at få en ærlig og anvendelig analyse som grundlag for en vej frem:

 1. Alle oplægsholdere bedes være selvkritiske: Hvad har vi gjort forkert? Hvad lykkedes vi ikke med? Hvor ser jeg nye løsningsspor?
 2. Konferencen afvikles med to runder af tre-fire talere: De giver os deres oplæg, hvorefter vi faciliterer debat mellem de fire oplægsholdere.

Program

Kl. 8.45: Ankomst og kaffe

Kl. 9.15: Sophie Løhde, Minister for Offentlig Innovation, åbner konferencen

Kl. 9.45: 1. runde med fokus på praksis og faglig ledelse:

 • Kl. 09.45: Lars Qvortrup, professor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet: Fra kontrol til kapacitetsopbygning: Hvordan bruger vi data og evidens til at styrke den professionelle dømmekraft.
 • Kl. 10.10: Morten Kristensen, leder af Børneby Øst i Herning: Mening i måling – sammenhængende læringsforståelse for 0-18 årige, og hvordan vi måler udvikling meningsfuldt for forvaltning og i institutioner

Kl. 10.35: Kaffepause

 • Kl. 11.00: Jesper Skorstensgaard, formand for Danmarks Lærerforening, Aarhus: At erkende, analysere og acceptere faglige problemstillinger sammen er nøglen til bedre opgaveløsning.
 • Kl. 11.25: Marianne Bertelsen, læringschef i Hedensted Kommune: Effektfokus med datadrevet refleksionskultur i et læringsperspektiv på både borger og organisationsniveau.
 • Kl. 11.50: Debat mellem de fire oplægsholdere og salen faciliteret af Claus Holm, institutleder AU/DPU, og Nicolaj Ejler, direktør Rambøll

Kl. 12.25: Frokost

Kl. 13.25: 2. Runde med fokus på styring:

 • Kl. 13.25: Claes Nilas, kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration og formand for Nordisk Administrativt Forbund: Styringens historie: Hvorfor har vi fået den styringsmodel, vi har? Hvordan har styringsbalancen mellem staten og kommunerne udviklet sig? Har kritikerne ret – har vi brug for en ny styringsmodel?
 • Kl. 14.00: Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune: Ny kommunal styring: Hvordan styrer vi, og hvad kan vi selv gøre bedre?
 • Kl. 14.25: Stefan Hermann, rektor Metropol: Professionerne skal genvinde fagligheden ved at formulere professions-kvalitetsstandarder og bruge datainformeret praksis til læring og udvikling.

Kl. 14.50: Kaffepause

 • Kl. 15.10: Debat mellem de tre oplægsholdere og salen faciliteret af Claus Holm, institutleder AU/DPU, og Nicolaj Ejler, direktør Rambøll

Kl. 15.50: Afslutning

Tid og sted

Konferencen afholdes den 2. marts 2017 kl. 9.00-16.00 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.

Konferencen i Aarhus udgør andet ben i vores ambition om at tage ny skridt på vej mod bedre styring og stærkere faglighed i den offentlige sektor. Således afholdte vi 9. januar 2017 en tilsvarende konference i København.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites