Ny service sikrer borgerne frit valg af genoptræning

En ny lov siger, at man har ret til at vælge mellem en kommunal eller privat genoptræning, hvis ikke kommunen har et tilbud klar, senest syv dage efter man er udskrevet. Rambøll Management Consulting har hjulpet KL og det nyetablerede selskab FritValgService med at udvikle en nye løsning, der er effektiv og brugervenlig for kommuner og de private aktører – og samtidig gør det nemt for borgerne at finde brugbare tilbud.

Kontakt

Helle Stentoft Dalum

Market manager
T: +45 5161 2520

Claus Gulholm-Hansen Krüger

Business Manager, Legal Consulting
T: + 45 5161 7903
M: + 45 5161 7903

I 2018 blev det vedtaget, at man som borger har ret til frit at vælge leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke kan hjælpe borgeren i gang senest syv dage efter, man er udskrevet fra hospitalet.

Formålet med loven er at sikre en brugbar og effektiv løsning for både borger og kommune. Samtidig gør Fritvalgsordningen det muligt, at indgå aftaler med private leverandører, som kan leve op til lovgivningen og hurtigt levere den nødvendige genoptræning til gavn for borgerne.

En ordning der sikrer kvalitet og er anvendelig

KL overdrog opstartsopgaven til SKI, som etablerede datterselskabet FritValgService. Med FritValgService har man et selskab som kan fokusere på at skabe en ordning, der understøtter borgerens frie valg, er sundhedsfagligt funderet og samtidig praktisk anvendelig for både borgere, kommuner og de private leverandører.

FritValgService har fungeret som et lille start-up og derfor har der været brug for at kunne hente ressourcer ind udefra for at udvikle en løsning, der lever op til målsætning for ordningen. Her kunne flere af Rambøll Management Consultings afdelinger byde ind med sektorindsigt og specialistviden.

Fire spor skal sikre genoptræning

Rambølls har bidraget i udviklingen gennem fire overordnede spor i tæt samarbejde med udviklingsteamet fra FritValgService, som tilsammen fastlægger de første genoptræningspakker ift. almen genoptræning. 

Projektets fire spor:

Spor 1: Kommunal praksis med fokus på forløb
I første spor er det sikret, at den nye fritvalgsordning bliver konkretiseret. Der er her blevet udarbejdet et reelt alternativ til kommunernes nuværende metodefrihed til genoptræningsforløb, som nu kan anvendes på tværs af kommunernes egen praksis. Løsningen skal afdække borgernes behov og gøre det muligt at bruge standardiserede forløb for udvalgte genoptræningsforløb.

Spor 2: Markedsafdækning med fokus på status og input til fremtidig ordning
Andet spor har til formål at afdække de private leverandørers praksis og vilkår, og hvilken type marked, der er tale om. De private leverandører er en væsentlig spiller i udformningen af genoptræningsordningen. 
 
Spor 3: Interessenter og forankring af model
Spor tre består af en dybdegående og inddragende proces med forskellige interessenter. Den implementeres med henblik på at afdække de forskellige interessenters behov og opmærksomhedspunkter ift. fritvalgsordningen. På denne måde sikres en forankring af den færdige model for frit valg på genoptræningsområdet. 
 
Spor 4: Juridisk Spor
For at sikre FritValgService og borgerne det bedst mulige udgangspunkt for udformning af kontrakt bidrager Rambøll med juridisk bistand ift. kontrakter og lovgrundlag. 

Gennem de fire spor har Rambøll først og fremmest afdækket, hvorledes genoptræningen foregår i kommunerne på nuværende tidspunkt. På den måde sikres det, at de private leverandører kan varetage genoptræningen ud fra samme tilgang og forståelse og dermed sikre den udviklede fritvalgsmodel i praksis. Derudover er der foretaget en markedsafdækning af leverandørerne og deres tilgang samt givet inputs til en potentiel prismodel.

Fokus på kommune, leverandører og borgere

”Samarbejdet med Rambøll har bidraget til, at vi kunne komme hurtigt i mål med de første aftaler (på basalt niveau). Rambøll har været i stand til at levere spidskompetencer, uanset om vi har efterspurgt procesbistand, faglig indsigt inden for genoptræningsområdet, juridisk rådgivning eller bistand i forhold til formidling af ordningen. Endelig har projektledelsen på tværs af de forskellige fagligheder i Rambøll sikret at vi har haft en effektiv og professionel samarbejdspartner,” siger Gudrun Klint, Direktør FritValgService.

Helt konkret har samarbejdet udmøntet sig i den konkrete kommunikation og en visualisering af den nye løsning til FritValgService. Der er blevet udarbejdet en potentiel kontrakt og et set-up for aftaleindgåelse mellem kommuner, leverandør og borger. Til slut, har Rambøll medvirket til at inddrage de mest relevante kommuner, interessenter og samarbejdspartnere. 

Tværfagligt samarbejde skaber det frie valg

Projektet involverer FritValgService som har arbejdet tæt sammen med Rambøll Management Consulting, hvor eksperter fra afdelingen Social & Economic Impacts, har afdækket den tidligere kommunale praksis for genoptræning samt sundhedsvæsnets struktur, og sikret at den bedst muligt overføres til den nye løsning. Dertil har Rambølls kontrakt og udbudsspecialister bistået med kontraktudformningen og sikret, at alle lovmæssige parametre er eksplicitte. Sidst men ikke mindst har Rambøll også afdækket den private praksis for genoptræning og sikret, at leverandørernes arbejde passer ind i den nye løsning.

”Vi har kunnet kombinere vores indsigt i kommunernes praksis, den sundhedspolitiske dagsorden, markedets drivkræfter og forventninger samt lovgivningens rammer og muligheder til at skabe en løsning for, hvordan man skaber frit valg på genoptræningsområdet,” siger Helle Stentoft Dalum, Market Manager hos Rambøll Management Consulting.

Projektet er allerede ført ud i livet, og FritValgService kan på nuværende tidspunkt bruges på det såkaldt basale niveau. Det basale niveau dækker over enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser. Næste skridt er det avancerede niveau, som forventes klar i 2019.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites