Rambøll hjælper Odense Kommune med at blive klimaneutral

Odense Kommunes byråd besluttede umiddelbart før sommerferien, at kommunen skal være klimaneutral i 2030. Beslutningen kom på baggrund af et intenst forhandlingsforløb. Rambøll Management Consulting hjalp med at skabe det nødvendige vidensgrundlag bag denne ambitiøse beslutning.

Photo by Sungrow EMEA on Unsplash

Kontakt

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124
M: +45 5161 8124

Der er mange spørgsmål, som skal besvares, når kommuner skal forberede ambitiøse klimahandlingsplaner til politisk behandling. 

Hvordan sætter man det rette politiske ambitionsniveau på klimaområdet? Hvor langt kan man gå? Hvor ligger udfordringerne? Hvornår kan man regne med at være i mål? Hvor meget CO2 sparer vi fx ved at renovere boliger, og hvordan skal vi håndtere klimavenlig trafik i fremtiden?

For at få brugbare og handlingsorienterede svar bad Odense Kommune Rambøll Management Consulting om at kortlægge CO2-udledningerne i kommunen gennem en såkaldt baseline med en tilhørende fremskrivning. 

”Vi havde brug for en rådgiver, der kunne bistå os med teknisk indsigt på tværs af en lang række områder i kombination med økonomiske beregninger. Og som samtidig har forståelse for den kommunalpolitiske virkelighed og den forhandlingsproces, som vi var ved at starte op. Den rådgiver fandt vi i Rambøll Management Consulting, som leverede god – og hurtig – bistand undervejs. Rambølls arbejde var centralt i forhold til et vellykket forløb”, siger Dan Bonde Nielsen, chef for ledelsessekretariatet i Odense Kommunes borgmesterforvaltning. 

Indblik i udviklingen frem til 2030 – og en overraskelse 

Rambøll Management Consulting udarbejdede i samarbejde med Rambølls energi-team en baseline. Den baseline var delt op i sektorer og dækkede perioden fra 1990 frem til i dag. Udover baselinemålingen udarbejdede Rambøll en fremskrivning af den forventede udvikling frem til år 2030, og en liste over mulige initiativer med forventet størrelse af CO2-reduktion. 

Baselinen og fremskrivningen gav Odense Kommune overblik over, hvor udfordringerne i CO2-udledningen ligger  og hvilke knapper der kan drejes på i fremtiden, fx energirenovering, klimavenlig transport og skovrejsning.

Rambøll Management Consulting leverede dataindsamling, metode, analyser og visualisering. Indsigterne blev præsenteret på et byrådsmøde af blandt andre Peter Andreas Norn, by- og bæredygtighedsekspert hos Rambøll Management Consulting.

"En af de konkrete resultater fra vores analyse er at udledningen pr. indbygger i Odense Kommune er ret lav – set i forhold til landsgennemsnittet. Det overraskede politikerne i Odense. At vi med analysen kunne dokumentere den lave udledning var med til at motivere byrådet til endnu mere ambitiøse politiske mål i år 2030," siger Peter Andreas Norn.

Hvordan kommer man i gang med en ny kommunal handlingsplan?

Det nationale mål om 70 % CO2 reduktion inden år 2030 og Parisaftalens mål om en maksimal 2 graders temperaturstigning skaber et behov for, at kommunerne bliver mere proaktive på klimaområdet. Det gør de blandt andet gennem mere ambitiøse klimahandlingsplaner, som indeholder bindende mål. 

Rambøll anbefaler, at kommuner anvender CAPF (Climate Action Planning Framework), som er udarbejdet af det internationale bynetværk C40. Frameworket er en opskrift på en kommunal klimahandlingsplan, der overholder Parisaftalens mål.

Man starter med at kortlægge, hvor man er nu. Det sker gennem en CO2-baseline og fremskrivning, der viser udledningerne indenfor kommunen. Dernæst kan et virkemiddelkatalog hjælpe. Her stiller man initiativer op, der beskriver hvor meget CO2, man sparer, hvad det koster, hvordan borgerne kan inddrages, og hvor man kan sætte ind politisk. 

Rambøll Management Consulting har tidligere lavet indtil flere baselines, bl.a. for Middelfart Kommune og Danmarks første lokale baseline for Verdensmål #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Klima på den kommunale dagsorden

Mere om kommunale klimaindsatser

En af Rambølls by- og klimaeksperter deler viden og erfaringer om kommunale klimaindsatser.

Bliv klogere på emnet med denne artikel

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites