Vi kan skabe mere attraktive byer

I den første undersøgelse af sin art er danskerne blevet spurgt om, hvad der gør en by attraktiv for dem at leve i. Hermed er der skabt et bedre grundlag – for både borgere og beslutningstagere - for at forbedre rammerne om livet i byen.

Gode byer handler om at skabe gode rammer for menneskers liv, men hvad betyder det i praksis? Hvad vil borgerne i virkeligheden gerne have? Er det vigtigste, at trafikken glider, eller at der er ren luft på vejene? Er det et pulserende sports- og kulturliv, eller at der er boliger til fornuftige priser? Skal man koncentrere sig om de klimamæssige udfordringer eller hellere sørge for flere grønne områder – eller begge dele? Kort sagt: Hvad gør en by attraktiv for borgerne, og hvordan synes de, at deres egen by lever op til deres ønsker?

Rambøll har lavet en undersøgelse af disse spørgsmål – den første af sin art i Danmark – for at give politikere og andre beslutningstagere i de danske kommuner et bedre grundlag for at kunne prioritere og udtænke visioner med udgangspunkt i, hvad borgerne ønsker. Og for at give indsigter og fremme drøftelser om, hvordan kommunerne kan skabe bedre byer i dialog med borgere og eksperter.

Borgerne har talt

YouGov og Rambøll har interviewet mere end 3.200 borgere i syv af Danmarks største byer om, hvad der gør en by attraktiv at bo i, hvordan deres egen by klarer sig, og hvad kommunen bør prioritere fremover. Borgerne er blevet spurgt om 31 forskellige faktorer, og de har haft mulighed for at prioritere dem i forhold til væsentlighed, og hvordan deres by lever op til dem.

Faktorerne ligger inden for de tre overordnede områder livskvalitet, vækst og mobilitet og klima og miljø, men mange af dem er indbyrdes forbundne, og de griber naturligvis ind i hinanden. For eksempel kan man ikke løse problemet med luftforurening – der er højt på borgernes dagsorden – uden at se mere overordnet på mobilitet. Det kan også bedre betale sig at sikre mod oversvømmelser, hvis man samtidig sørger for at forbedre de rekreative muligheder og fremme biodiversiteten. Og innovative projekter kan på én og samme tid skabe større tryghed og et større udbud af boliger til fornuftige priser – faktorer, der også scorer meget højt på borgernes liste over, hvad der gør en by attraktiv.

I det hele taget er der meget at hente for politikere og andre beslutningstagere i kommunen, der kan tænke holistisk og integreret – og som har modet til at planlægge langsigtet.

Livskvalitet i byerne: Ifølge undersøgelsen er dette syv af de vigtigste faktorer, der gør en by attraktiv for borgerne. Faktorerne hænger sammen, og udfordringerne bør derfor løses ved at tænke holistisk.

Intelligente og bæredygtige

Rambølls eksperter i samfunds- og byudvikling ser undersøgelsens resultater som udtryk for, at borgerne ønsker sammenhæng i samfundet – og både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.
 
”Når ren luft, grønne områder og andre miljøspørgsmål ligger så højt, viser det, at klimaændringerne og den grønne omstilling til vedvarende energi ikke kun er noget fjernt globalt, men i høj grad også er noget, som optager folk lokalt. Borgerne forventer, at deres lokalpolitikere indtænker klimaspørgsmålet i den kommunale dagligdag. På samme måde viser prioriteringen af for eksempel billigere boliger og tryghed mod kriminalitet, at borgerne er optaget af den sociale bæredygtighed i deres by”, siger Peter Norn, Senior Market Manager i Rambøll Management Consulting.
 
Han tilføjer, at man kort kan sige, at borgerne ønsker, at deres byer skal være intelligente, bæredygtige og gode at leve i – et resultat, der også bekræftes af andre rapporter.

Samarbejde og videndeling


Undersøgelsen illustrerer også vigtigheden af, at byerne samarbejder og lærer af hinanden – så best practise kan fremmes. Og politikere og andre beslutningstagere i kommunerne bør ikke kun bruge undersøgelsen til, hvad de kan gøre bedre for borgerne – men også til at stille krav den anden vej og prøve at få borgerne til at tage mere medansvar:

”Borgerne bør ikke kun spørge, hvad deres by kan gøre for dem – men også, hvad de kan gøre for deres by. For eksempel hjælpe med at holde grønne områder renere eller lade bilen stå ind imellem. Men også hvordan man som borger kan tage et socialt medansvar i folkeskolen, over for udsatte borgere eller de ældre. Hvis alle gør lidt mere, bliver det til ganske meget samlet”, siger Peter Norn.

Læs mere om undersøgelsen og forskelle mellem byerne her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites