Få styr på de digitale kompetencer

Er du kommunal leder, og er du i tvivl om hvilke digitale kompetencer, der skal udvikles i din organisation, for at I kan udføre jeres kerneopgave nu og i fremtiden? Så kan et nyt kompetencehjul fra KL og Rambøll Management Consulting give dig svarene og overblikket. Du kan bestille kompetencehjulet herunder og læse mere om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med den digitale kompetenceudvikling.

Kontakt os

Andreas Østergaard Poulsen

Business Manager
T: +45 5161 2653
Det nye kompetencehjul giver dig et enkelt overblik over de kompetencer, I skal udvikle for at gøre digitalisering til en medspiller i forhold til jeres kerneopgave. 

Med kompetencehjulet bliver du som leder i stand til:
  • at danne et fælles udgangspunkt for dialog mellem medarbejdere og ledere om, hvordan I ruster jer til at løfte kerneopgaven
  • at udpege de punkter, hvor I skal sætte gang i udvikling og kompetenceløft.
  • at åbne op for en proces, hvor I nemmere får overblik over, hvor I står stærkt og mindre stærkt i forhold til digitale kompetencer

Få dit kompetencehjul her

Send en mail Søren Skaarup, så sender vi dig kvit og frit det grafiske kompetencehjul og eksempler på kompetencerne. 

Sådan arbejder du med det nye overblik

Kompetencehjulet er generisk. Det betyder, at det i princippet dækker digitale kompetencer for alle medarbejdergrupper. Det gør, at der er nogle dimensioner, som er relevante for nogle, men ikke for andre medarbejdergrupper, og der er kompetencer, som nogle medarbejdere skal mestre til fulde, mens andre kan nøjes med et mere basalt niveau. Det er derfor vigtigt, at håndtering og beskrivelse af de enkelte kompetencer tilpasses de specifikke forhold og behov, der hvor de anvendes. 

I den lokale tilpasning kan man blandt andet definere mere konkrete kompetenceprofiler, der beskriver hvad og hvor meget, man skal kunne i bestemte roller og funktioner.

Afdækning og udvikling af de digitale kompetencer 

Vi har hjulpet KL med at skabe kompetencehjulet og beskrivelserne af kompetencerne. Har din organisation brug for hjælp for at tage de næste digitale skridt, så kan vi hjælpe jer gennem hele processen. 

Med rådgivning fra vores specialister kan du få: 
  • afdækket kompetencebehov, kompetenceniveau, og konstruere rolleprofiler – både helt konkret i en given medarbejdergruppe (gennem surveys og/eller workshops), og i forhold til at udvikle metoder og koncepter, der gør det muligt at anvende det bredt i organisationen.
  • hjælp med udarbejdelsen af en kompetence-strategi, der helt generelt eller specifikt for digitale kompetencer sætter system i og retning for kompetenceudvikling og eventuelt  også rekruttering
  • viden, der kan hjælpe dig med at afdække udbuddet af kompetenceudvikling, der matcher de behov organisationen har
  • ledelsesudvikling, der gør lederne i stand til at lede (digital)kompetenceudvikling

Om Kompetencehjulet

Udviklingen af kompetencehjulet er sket som et element i KL’s program ”Digitalt kompetente kommuner”, der er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (2016-2020).

Formålet med programmet er at støtte kommunerne i at udvikle de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, så de bedre kan agere i fremtidens digitaliserede kommunale virkelighed.

Kompetencehjulet og beskrivelserne af de digitale kompetencer er udarbejdet af Rambøll for KL.

Har du spørgsmål eller vil du bestille kompetencehjulet?

Bestil kompetencehjulet og spørg eksperten her

Du kan bestille kompetencehjulet ved at sende en mail til vores ekspert Søren Skaarup. Du er også meget velkommen til at stille Søren et spørgsmål ift. kompetencehjulet og brugen af det.

Bestil kompetencehjulet eller stil dit spørgsmål her


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites