Sagt om IT i praksis®

IT i praksis® er kendt som den mest betydningsfulde undersøgelse af strategisk og forretningsmæssig anvendelse af it i private og offentlige virksomheder i Danmark.

Kontakt os

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878

Mathias Hassinggaard

Konsulent
T: +45 5161 5090

‘IT i praksis® giver et solidt overblik over digitaliseringen i Danmark og inspiration til, hvad der skal til for at lykkes med at få it og forretningen til at arbejde tættere sammen som kompetente kollegaer. Jeg har brugt IT i praksis® i en årrække, og vi plejer at dele og diskutere den i chefgruppen og blandt andet bruge den som værktøj til at få et reality-tjek på tendenser inden for digitalisering. En vigtig rolle for CIO’en er at lytte til andres erfaringer, inden man som organisation eksempelvis går i gang på nye områder. I den sammenhæng er IT i praksis® en stærk kilde til input og benchmark.’
CIO, Stig Lundbech, Direktør for koncern IT, Københavns Kommune, Årets CIO 2019

- IT i praksis® er en kilde til inspiration og refleksion, og er derfor et godt sted at starte for at få et indblik i, hvad andre danske virksomheder gør, og for at sammenligne sig med dem. Det er også en god kilde i forhold til at få et indblik i fremtidige temaer og trends, herunder hvilke digitale tendenser, der fylder mest i de forskellige brancher. Her er det også interessant at kunne læse om de mere hypede teknologier, som buldrer frem.

CIO, Jesper Riis, Global IT, DSV, Årets CIO 2018

- Jeg har i mange år brugt IT i praksis® i mit arbejde med egne IT ledelser, og også haft stor gavn af at inddrage udvalgte dele af undersøgelsen aktivt i dialogen med forretningen. Undersøgelsen giver et helt unikt indblik i hvilke temaer og trends, der lige nu er helt aktuelle i andre organisationer i Danmark. Jeg ser derfor altid frem til udgivelsen af årets IT i praksis®, da det giver mig en hel konkret checkliste, som sikrer mig at vi i vores virksomhed forholder os til disse helt centrale emner.

Daværende CIO/ Senior Group Director, Torben Kjær, IT, Digital and Innovation, Rambøll, Årets CIO 2017

- IT i praksis® har indfundet sig som et helt centralt redskab inden for it-ledelse i Danmark. For mig har den flere facetter, eksempelvis er den retningsgivende for centrale elementer, der rører sig i lignende organisationer i Danmark. Dette er med til at sikre fokus for it-ledelsen, men giver også et godt pejlemærke for, hvad der rører sig i den generelle CxO-ledelse – derfor kan man med fordel tage udgangspunkt i indholdet, eksempelvis når man skaber sin storytelling over for ledelsen. Ligeledes er IT i praksis® oplagt at anvende til benchmarking inden for de afdækkede områder. Således har man som CIO et landespecifikt benchmark at referere til.

Daværende CIO/ Vice President, Morten Gade Christensen, Energinet.dk, Årets CIO 2016

- IT i praksis® giver et værdifuldt indblik i danske virksomheders tilgang til og adaption af digitale teknologier og tilhørende forretningsunderstøttelse. Det er min oplevelse, at den underliggende spørgeramme altid afspejler aktuelle emner, og at man dermed løbende har mulighed for at få ’fingeren på pulsen’ i forhold til de firmaer, vi sammenligner os med. Denne benchmark er med til at skærpe vores fokus og rette vores opmærksomhed mod emner, som vi måske ikke selv i tilstrækkelig grad har adresseret. Gennem årene er IT i praksis® blevet mere og mere fokuseret på it som en integreret del af forretningen. Dermed er det også blevet lettere at bruge resultater fra publikationen i argumentationen over for kollegaer rundt om i vores virksomhed.

Daværende Group CIO og Head of Falck IT, Torben Ruberg, Falck, Årets CIO 2015

- IT i praksis® sætter klart fokus på mange af de væsentlige it-ledelsesmæssige problemstillinger, vi arbejder aktivt med i COWI, og som jeg jævnligt diskuterer med ligesindede. Specielt det, at rapporten bredt afdækker de ledelsesmæssige holdninger og forskelle hos både forretnings- og it-ledelsen, giver et godt bidrag til at illustrere den ambitiøse opgave det er at få etableret en samlet og fuldt integreret digital forretningsstrategi; noget som ligger mig meget på sinde og som jeg er sikker på vil give os store fremadrettede forretningsfordele. IT i praksis® er en god kilde til indsigt i, hvordan andre større danske virksomheder arbejder med de samme ledelsesmæssige problemstillinger som os.

Daværende CIO og Senior Vice President Claus Hagen Nielsen, Group IT, COWI, Årets CIO 2014

- IT i praksis® bliver hvert år læst og diskuteret af it-ledelsen i Grundfos. It er i Grundfos en kompetent kollega, der bidrager til udviklingen af processer, produkter og services for vores kunder. Vi bruger IT i praksis® til inspiration i vores udvikling og til at udfordre hinanden på vores forskellige områder. IT i praksis® bliver parallelt, sammen med andre input, anvendt i vores løbende arbejde med at identificere trends og muligheder, der skaber ny værdi for Grundfos.

CIO Jens Hartmann, Grundfos, Årets CIO 2013

- IT i praksis® har jeg megen glæde af og får den faktisk både læst og benyttet. Det er mere, end jeg kan sige om de fleste af de mange publikationer, der kommer ind over mit bord og min skærm. IT i praksis® lever op til sin titel. Den tilvejebringer et praktisk og nærværende billede af, hvad der rører sig på it-området i såvel private som offentlige danske virksomheder. Dels giver den et godt overblik over status i virksomhederne og benchmarks mellem virksomhederne, dels giver den et inspirerende indblik i de trends og udviklingstendenser, der er på området.

Administrerende direktør Jens Andersen, Region Sjælland og formand for Regionernes Sundheds-IT

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites