Strategiske udfordringer fra tidligere år

Som en del af IT i praksis® giver Rambøll Management Consulting en række diagnoser og handlingsanvisninger for nogle af virksomhedernes væsentligste strategiske udfordringer.

Kontakt

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878

Mathias Hassinggaard

Consultant
T: +45 5161 5090
Her finder du artikler om strategiske udfordringer, der er udgivet i tidligere års IT i praksis®

It og forretningen

Byg digitalisering ind i virksomhedens forretningsstrategi (fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Udvikl forretningsmodellen og differentier virksomheden ved hjælp af de bedste digitale kundeoplevelser
(fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Udnyt mulighederne i deleøkonomiske forretningsmodeller (fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Udvikl en digital forretningsstrategi og udnyt virksomhedens digitale forretningspotentiale fuldt ud 
(fra IT i praksis® 2014) (PDF)

En kompleks, digitaliseret verden udfordrer rationel planlægning og strategi (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Lad virksomhedens strategi definere CIO’ens titel og ansvar (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Skab en digital forretningsstrategi (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

It-governance

Gør Business Relationship Manageren til det strategiske bindeled mellem forretningen og it (fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Ansvaret for virksomhedens sikkerhed bør placeres hos ledelsen – og den rigtige governance-model er en forudsætning (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Fremadskuende organisationer benytter modenhedsmodeller til at optimere produktivitet og forudsigelighed for at kunne levere større forretningsværdi (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Program- og projektledelse

Likeability er en vigtig performance-driver i forhold til digitaliseringsindsatser og rækker længere end det 
(fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Sæt fokus på menneskerne og få succes med projektgennemførelse (fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Gevinstrealisering - i et værktøjsperspektiv (fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Aktiv styring af transparente porteføjler (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Brug agile metoder til at styre risici i udviklingsprojekter (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

It-organisationens opgaver og processer

IT service management bør omfatte service-integrations- og service delivery-kapabiliteter  (fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Strategi for consumerisation (fra IT i praksis® 2012) (PDF)

Intelligent understøttelse af værdikæden (fra IT i praksis® 2012) (PDF)

Udbud, kontrakter og leverandørstyring

Contract & Commercial Management - Sikr profitabilitet og håndter projektrisici (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Optimal håndtering af en flerleverandørstrategi (fra IT i praksis® 2012) (PDF)

Forøg forretningsværdien gennem offensiv udnyttelse af udbudsreglerne (fra IT i praksis® 2012) (PDF)

Digitalisering af den offentlige sektor

Afklar kommunens potentiale for at forbedre serviceudvikling og digitalisering gennem samarbejde med andre kommuner (fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Servicedesign: sæt borgerens behov, forudsætninger, situation og opgaveforståelse i centrum 
(fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Udvikl governance-modellen, så den understøtter det decentrale ansvar for digitalisering, tilvejebringer det nødvendige grundlag herfor og optimerer nytteværdien (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Der skal mod til at tænke STORT (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Etabler digitalt strategisk lederskab (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Opbyg kapacitet til at arbejde med velfærdsteknologi (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Øvrige temaer

Hold fast i smart city-gevinsterne (fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Operationel compliance-implementering - persondataforordningen (fra IT i praksis® 2016) (PDF)

Tilpas it’s “Operating Model” til ændringer i forretningskonteksten (fra IT i praksis® 2015) (PDF)

Søg de forretningsmuligheder, som Internet of Things åbner for (fra IT i praksis® 2014) (PDF)

Bæredygtig it skal aktivt bidrage til virksomhedens overordnede strategi (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Åbne data har stort potentiale til at bidrage til virksomhedens forretningsmæssige resultater (fra IT i praksis® 2013) (PDF)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites