10 års teknisk rådgivning på Amager Bakke afsluttes med et anlæg i verdensklasse

6. september 2019
Efter næsten 10 års arbejde er Københavns nye affaldsenergianlæg, Amager Bakke, ved at stå helt klar. ARCs tekniske rådgiver gennem hele processen, Rambøll, markerer afslutningen på projektet.
Amager Bakke close-up

Amager Bakke close-up

Kontakt

Ole Poulsen

Ole Poulsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 8438

Det var kort før sommerferien i 2009, at Rambøll afleverede sit tilbud på rådgivning til et af de i affaldskredse mest prestigefyldte projekter i verden: Et affaldsenergianlæg midt i Danmarks hovedstad med tårnhøjt energioutput og med en minimal påvirkning af miljøet – og så med en skibakke ovenpå.

Siden da har over 100 medarbejdere fra Rambøll arbejdet på projektet og leveret mere end 120 mandeår for først at planlægge og udbyde det tekniske udstyr, der skal til for at behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt og få så meget energi ud af det som muligt, og siden hen at koordinere og kontrollere installationen af dette udstyr.

”Rambøll har på bedste vis bidraget til at gøre Amager Bakke til virkelighed. De har været vores tekniske rådgiver gennem hele processen, og vi har været overordentlig tilfredse med dem”, siger Direktør for ARC Jacob H. Simonsen.

Projektleder Ole Poulsen, der har styret Rambølls hold på projektet, mener, at det har været et værdifuldt udstillingsvindue for Rambøll og for dansk eksport af energiløsninger generelt:

”Det har været fantastisk at medvirke til at få et anlæg op at stå, der i forhold til både energiproduktion og miljø er det bedste af det bedste, og som har trukket internationale overskrifter i hele verden. Sidste år kom der 71 udenlandske delegationer fra hele verden for at se anlægget og lade sig inspirere af de tekniske løsninger og måden at integrere affaldsenergi i det omliggende samfund på. Det er helt sikkert, at vi har vundet mange af vores projekter i udlandet, bl.a. fordi vi har kunnet vise dette flotte referenceanlæg frem”, siger Ole Poulsen og fortsætter:

”At have en skibakke på taget af et affaldsenergianlæg er aldrig set før. Det har været en teknisk udfordring af få det indvendige til at spille sammen med det udvendige, fordi et affaldsenergianlæg som udgangspunkt ikke er beregnet til at være en rekreativ attraktion, men først og fremmest skal behandle affald og producere energi. Men vi er lykkedes med, at Amager Bakke i dag er det sikreste affaldsenergianlæg i verden, så gæster uden risiko kan opholde sig på skibakken og nyde den fantastiske udsigt over byen.”
Rambøll har som teknisk rådgiver stået for planlægning, skitseprojektering, udbud, kontrahering, byggetilsyn og -ledelse og idriftsættelse af procesanlægget – altså alt, hvad der har at gøre med det tekniske anlæg inde i bygningen.

Projektet nærmer sig nu sin afslutning. Selve procesanlægget blev afleveret i starten af året, mens skibakken åbner d. 4. oktober.

Milepælen for den tekniske rådgivning markeres med en festlighed d. 6. september kl. 11.30-12.30 på Amager Bakke, hvor Rambøll som tak for mange års fælles indsats giver ARC en Lego-model af anlægget.

Fakta om Amager Bakke

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Selskabet tager imod og behandler restaffald fra byens borgere og virksomheder og forsyner byen med genbrugsmaterialer, elektricitet og fjernvarme. Med etableringen af Amager Bakke, der erstattede ARC’s 46 år gamle affaldsforbrændingsanlæg, har hovedstaden fået verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg, der samtidig får 20% mere energi ud af hvert ton affald.

Vidste du, at:

 • Amager Bakke har en affaldssilo med en kapacitet på ca. 22.000 tons svarende til ca. 3 ugers leverance af affald
 • Amager Bakke har to identiske ovnlinjer, der hver kan behandle 35 tons affald i timen
 • Over 99% af al energien i affaldet frigives under forbrændingen
 • Luft, som er nødvendig for forbrændingsprocessen, suges fra affaldssiloen, så der ikke slipper lugt ud til omgivelserne
 • Forbrændingen er i drift 24/7, der er altid mindst en ovnlinje i drift, og hver ovnlinje kan være i drift uafbrudt i næsten to år
 • Amager Bakke producerer ved normal drift 2,7 MWh fjernvarme og 0,8 MWh elektricitet for hvert ton affald, der behandles
 • Amager Bakke har fleksibelt design, så produktionen kan tilpasses det aktuelle fjernvarmebehov i København
 • Amager Bakke er som det første forbrændingsanlæg i Danmark udrustet med katalysator for NOx-rensning (såkaldt SCR-system), der sikrer ultralave værdier i forhold til øvrige danske anlæg
 • Miljøet skånes, ved at Amager Bakke har et af verdens mest effektive røggasrensningsanlæg, bl.a. med over 95% rensning for NOx, to uafhængige systemer for dioxinrensning og flere trin for rensning for HCl og SO2
 • Røggaskondenseringssystemet står for ca. 20% af Amager Bakkes samlede energiproduktion og producerer samtidigt rent vand, så anlægget er selvforsynende
 • Der udsorteres 10-15 kg metaller til genanvendelse pr. ton affald
 • Der produceres 150-200 kg slagge pr. ton affald, som nyttiggøres til at bygge veje

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites