800 mennesker gik på opdagelse i et forsinkelsesbassin

27. september 2016
Det blev et sandt tilløbsstykke, da borgere fra Aabenraa forleden fik mulighed for at gå en tur i et forsinkelsesbassin, som Rambøll sammen med Arwos og Arkil er ved at etablere for at klimatilpasse området og sikre rent badevand.

Kontakt

Anna-Karina Thomsen

Anna-Karina Thomsen

Senior Engineer
T: +45 51615826

Af Martin Zoffmann

Det er ikke så tit, man oplever sin by fra et kloakrør fire meter under jordens overflade. Men ikke desto mindre var det, hvad Aabenraaerne fik mulighed for lørdag den 24. september. Her tog cirka 800 borgere imod tilbuddet om at gå en tur i de første 150 meter af de nye kloakrør, der skal reducere overløb af bakteriefyldt vand, når skybruddene rammer.

"I øjeblikket er situationen den, at det lokale rensningsanlæg ikke kan følge med, når store mængder vand fra skybrud samles og løber ud til anlægget. Derfor har vi taget initiativ til at etablere et 'rørbassin', der kommer til at fungere som forsinkelse af vandet. Det skal blandt andet reducere mængden af overskydende bakteriefyldt vand, der løber ud havnebassinet og påvirker badevandet ved Sønderstrand," forklarer Bianca Dam fra Rambølls vanddivision, der er ingeniør og assisterende projektleder på Rambølls del af projektet.

Hun var sammen med Anna-Karina Thomsen på pladsen for at informere de interesserede borgere om udformningen og de miljømæssige fordele ved det ambitiøse projekt.

Vital betydning

Når bassinet er helt på plads, vil det således bestå af to parallelle rør med hver en diameter på 2000 – 2500 mm. Den samlede volumen bliver på cirka 1.700 m3, og ved skybrud vil overløbene fra det eksisterende overløbsbygværk kunne reduceres fra 46 overløb pr. år med et samlet overløbsvolumen på 22.000 m3 til 0,8 gang pr. år med et overløbsvolumen på 1.830 m3.

"Bassinet vil også give mulighed for at tilbageholde vand fra oplandet og herved give plads til modtagelse af vand stammende fra andre oplandsområder. Dermed vil det få en vital betydning for styring af tilstrømningen til renseanlægget, hvilket giver en helt ny mulighed for effektivt at styre kloaksystemet i hele Aabenraa by," fortæller Bianca Dam.

Projektet, der gennemføres i partnering mellem Arwos, Arkil og Rambøll, blev startet op i foråret og forventes afsluttet inden årsskiftet.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918