Rambøll leverer bedste resultat nogensinde

8. marts 2017
Den internationale ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll leverede et stærkt resultat i 2016. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger var det højeste i Rambølls historie og driftsmarginalen blev væsentligt forbedret. Rambøll står nu godt rustet til at levere på sin nye fireårige koncernstrategi ‘Winning Together’.
Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000
Bo Pedersen

Bo Pedersen

Managing Director, Support Organisation
T: +45 5161 6624

Rambøll Gruppen leverede et stærkt resultat i 2016. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) steg med 27 % til 602 millioner kroner – det højeste i Rambølls historie. Driftsmarginalen udgjorde 5,7 %, en stigning på 1,2 %-point i forhold til 2015. For andet år i træk var cash conversion over 100 %. Rambøll er nu netto gældfri til trods for at have foretaget det største opkøb i virksomhedens historie for blot to år siden.

Det tilfredsstillende resultat skyldes især gode resultater i de nordiske forretningsenheder og i den internationale forretningsenhed for Energi.

"Jeg er tilfreds med den gode operationelle præstation på tværs af vores forretninger i 2016,” siger Rambølls koncernchef, Jens-Peter Saul. "På trods af det ekstremt udfordrende olie- og gasmarked har vi formået at levere et markant højere driftsresultat og en væsentligt forbedret driftsmarginal end i 2015 som følge af et styrket fokus på effektivitet og projektudførelse."

"Vi har god grund til at se positivt på 2017, som markerer starten på vores nye strategiperiode. Vi har et solidt grundlag for at fortsætte vores rejse mod en større global tilstedeværelse, en stærk position på nøglemarkeder, finansiel styrke og en organisation med dedikerede, passionerede og kompetente medarbejdere. Vi vil arbejde målrettet på at modvirke den fortsat udfordrende markedssituation forårsaget af den lave oliepris, Brexit og geopolitiske ustabilitet. Sammen vil vi fokusere på at levere fremragende løsninger til vores kunder ved at bruge hele Rambølls globale ekspertise.”

Verdensklasseløsninger bidrager til bæredygtig udvikling

Rambøll vandt flere højt profilerede projekter i 2016.

Rambøll skal blandt andet som den første ikke-kinesiske rådgiver designe en af Kinas største havmølleparker, som vil bestå af 100 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 megawatt, hvilket svarer til ca. 350.000 danske hjems elforbrug.

I Danmark er Rambøll valgt som totalrådgiver på etableringen af en kunstig ø i Nordhavn, Kronløbsøen, hvor der skal opføres attraktive boliger og erhverv. Rambøll er også valgt som teknisk rådgiver til at forberede den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus til den kommende elektrificering.

I USA skal Rambøll hjælpe MIT (Massachusetts Institute of Technology) med at konvertere skolens damplinje til fjernvarme samt udarbejde byen Cambridges energimasterplan 2016-2050 for vedvarende forsyning. Rambøll hjælper også New York med deres vigtige indsats mod oversvømmelser som følge af skybrud ved at bistå byen med at tilpasse sig klimaforandringerne og håndtere store regnmængder.

Ny koncernstrategi vil bringe Rambøll endnu tættere på kunderne

2016 afsluttede Rambølls seneste koncernstrategi ’Stronger Together’, og i januar 2017 lancerede Rambøll sin nye fireårige strategi ’Winning Together’.

Under den sidste femårige strategiperiode er omsætningen vokset med 54 % og driftsresultatet før goodwillafskrivninger med næsten 70 % på trods af det udfordrende olie- og gasmarkeds negative påvirkning på Rambølls Olie & Gas forretning og relaterede markeder. Derudover har Rambøll fastholdt en førende position i Norden, gjort et stort indhug uden for Danmark med 74 % af omsætningen nu genereret internationalt – hvilket særligt skyldes en styrket tilstedeværelse i USA, Asien og Europa – og etableret to nye internationale forretningsområder inden for Miljø og Vand.

’Winning Together' sætter retningen for Rambøll fra 2017 til 2020 og bygger videre på den rejse, der blev startet med ’Stronger Together'.

"Vi lancerer en ny strategi, der skal sikre, at vi realiserer det potentiale, vi har bygget op i løbet af de sidste fem år," siger Jens-Peter Saul. "Vi vil opnå dette ved at skabe en endnu mere kundeorienteret kultur, styrke vores tilstedeværelse i Norden, Storbritannien og USA samt skabe international vækst gennem globalt anerkendte fokusydelser, inden for især bæredygtige løsninger. Vores førende ekspertise inden for prioriterede ydelser vil hjælpe os med at accelerere væksten på nøglemarkeder som Tyskland, Mellemøsten og Asien og sikre, at vi er konkurrencedygtige selv i de regioner, hvor vi ikke kan drage fordel af en bred og stærk tilstedeværelse."

"At drive digitaliseringsagendaen er også en topprioritet. Det betyder at bruge digitalisering til at effektivisere vores forretning samt udvikle nye og konkurrencedygtige digitale ydelser til gavn for vores kunder. Det betyder også at styrke vores digitale konsulentekspertise yderligere for at støtte de kunder, der står over digitaliseringens muligheder og trusler," siger Jens-Peter Saul.

Hoved- og nøgletal

 

2016

2016

2015

Resultatopgørelse

EUR m

DKK m

DKK m

Nettoomsætning

1.423,9

10.607,7

10.589,3

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

105,0

782,5

652,2

Driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA)

80,8

602,1

474,7

Årets resultat

23,7

176,9

76,3


Balance

 

 

 

Aktiver i alt

856,9

6.383,8

6.837,5

Egenkapital

290,2

2.162,3

2.113,1

Rentebærende nettolikvider/(-gæld)

3,7

27,3

(194,1)


Pengestrømme

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

60,9

453,6

515,8

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(16,7)

(124,6)

(166,7)

Frie pengestrømme

44,2

329,0

349,1


Medarbejdere

 

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

 

13.024

13.074

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

 

12.497

12.269


Nøgletal i %

 


2016

 
2015

Omsætningsvækst

 

0,2

27,7

Organisk vækst

 

0,4

1,5

EBITDA margen

7,4

6,2

EBITA margen

 

5,7

4,5

Cash conversion


119,9

125,8

Egenkapitalandel


33,9

30,9

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918