Åbning af vandløb øger værdi og plads til regnvand

3. juli 2017
Ved at åbne en del af et vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan fynske Tommerup begrænse oversvømmelser og øge vandets rekreative værdi. Løsningen kan inspirere andre steder i landet.
Ved at åbne en lang strækning af et eksisterende vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan den fynske by Tommerup gardere sig bedre mod oversvømmelse og øge vandets rekreative værdi

Ved at åbne en lang strækning af et eksisterende vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan den fynske by Tommerup gardere sig bedre mod oversvømmelse og øge vandets rekreative værdi

Kontakt

Anders Mønster Hjernø

Anders Mønster Hjernø

Projektchef
T: +45 51615854

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Af Martin Zoffmann

Den fynske landsby Tommerup, i Assens Kommune opstod i sin tid omkring en langstrakt ådal, som går fra nord til syd. I takt med, at byen blev udviklet og landbruget moderniseret, blev ådalens vandløb imidlertid indkapslet i rør og døbt rævedamsafløb – mens arealer i ådalen blev inddraget til bebyggelse og landbrugsdrift.

Med et nyt klimatilpasningsprojekt har Assens Kommune og Assens Forsyning i samarbejde med Rambøll nu til hensigt atter at lade vandløbet risle i det fri og dermed høste en række gunstige gevinster.

”De nuværende løsninger har sat områdets naturlige hydrologi ud af spil, hvilket giver udfordringer med bortledning af regnvand. Det har desuden ført til forringede forhold for vandløbsfaunaen og reduceret antallet af naturlige habitater i og omkring vandløbet,” forklarer Peter Bønløkke Adamsen fra Rambøll. Hans kollega, Anders Mønster Hjernø, supplerer:

”Størstedelen af Tommerup er separatkloakeret, og der udledes store mængder urenset og uforsinket regnvand fra regnvandssystemet til det rørlagte vandløb. Det belaster ledningen og desuden skal forsyningen håndtere stigende miljøkrav til udledningerne af regnvand. Serviceniveauet i regnvandskloakken er ikke overholdt på nuværende tidspunkt, og skybrud kan derfor risikere at medføre oversvømmelser af boligområder, hvis vi ser på de regnmængder, der forventes i de kommende år.”

Frilægning af Rævedamsafløbet vil give området et løft

På den baggrund har Rambøll udviklet et klimasikringsprojekt for den sydøstlige del af Tommerup. Projektet går ud på at genåbne vandløbet og i stedet bruge rørene i jorden til at øge kapaciteten til bortledning af regnvand. Dermed kommer projektet både kommune og forsyning til gavn.

”Det er en rigtig god ide at få adskilt regnvand og vandløb, så vandløbet får sit eget forløb. Vandløb har ikke så godt af, at regnvandet kommer så hurtigt, som det vil ske med de store regnmængder, der kommer i fremtiden, sagde Katrine Juul Larsen, projektleder i Assens Kommune til Fyens Stiftstidende tidligere på året.

Projekt vil medføre, at Tommerup får mere og bedre bynær natur med øget biodiversitet, hvilket vil være til stor gavn for både naturen, miljøet og borgerne. Og for at kunne dokumentere denne merværdi har Rambøll gennemført undersøgelser via beregningsværktøjerne PLASK og Økosystemtjenester. Samtidig vil tiltagene genskabe en mere naturlig fordeling af regnvand til vandløbet, hvilket mindsker risikoen for oversvømmelser af bebyggede områder.

Projektet går under titlen ’Tommerup - Den Blå Landsby’ og er den del af initiativet ’Regn og Byer’.

Projektet står i logisk forlængelse af både den regnvandsplan, som Assens Kommune og Assens Forsyning har udviklet sammen med Rambøll, og den overordnede plan for klimasikring i Assens Kommune. Kommunen er nu ved at få finansieringen af projektet endeligt på plads og har desuden taget hul på dialogen med de relevante lodsejere.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites