Ændret dispensationsmulighed får betydning for alle vandværker

26. november 2020
Miljøstyrelsens udmelding om begrænsninger i mulighederne for at opnå dispensation for overskridelse af kvalitetskravene vil have betydning for kravene til forsyningssikkerhed. Det vil give en række udfordringer for både vandværker med og uden aktuelle problemer med vandkvaliteten. Her er nogle god råd til, hvad værkerne kan gøre.
Vandværk

Vandværk

Kontakt

Finn Søholt Thomsen

Finn Søholt Thomsen

Ingeniør
T: +45 5161 7121

Relateret ydelse

Nyheder

Pesticidfund på vandværker bør føre til flere vandprøver

Læs nyheden

Ved du, om din vandboring er bæredygtig?

Læs nyheden

Af Martin Zoffmann

For nogle uger siden begrænsede Miljøstyrelsen, efter krav fra EU-kommissionen, de danske vandværkers muligheder for at få midlertidige dispensation for visse pesticidstoffer. Tidligere har vandværkerne generelt kunne få dispensation i op til tre år til at overskride kvalitetskravene, hvis overskridelserne ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne, men den praksis gælder ikke længere.

For de vandværker, der fremover konstaterer, at kvalitetskravene overskrides, vil løsningen forsat på kort sigt være at benytte en alternativ boring, evt. at blande vandet fra flere boringer, at koble sig på en anden vandforsyning eller at rense vandet. Men tiden til at denne løsning må forventes at blive meget kortvarig.

De skærpede dispensationskrav har derfor ikke kun betydning for de værker, der har kvalitetsudfordringer i øjeblikket, men vil også få betydning for de værker, der ikke har sådanne problemer, vurderer Finn Søholt Thomsen, der er vandforsyningsekspert hos Rambøll.  

”De nye regler betyder, at værkerne derfor er nødt til at have en mulighed for backupforsyning, der umiddelbart kan sikre forsyningen med vand, der overholder alle grænseværdier. Man er derfor nødsaget til at have et dokumenteret forsyningsberedskab, der kan sikre, at forsyningen fortsætter, selvom et problem skulle opstå. Og det gælder uanset om man har akutte kvalitetsudfordringer eller ej,” forklarer han. 

Afhængig af lokale forhold og muligheder

Hvordan det enkelte værk kan sikre forsyningsberedskabet vil kunne afhænge af forsyningens størrelse, de lokale forhold og muligheder. Konkrete løsninger kan ifølge Finn Søholt Thomsen være:

  • Mulighed for at blande vandet fra flere kildepladser/boringer i henhold til et nøje vurderet blandingsforhold afhængig af de enkelte vandanalyser.
  • Tilstrækkelig stor backupforsyning internt i forsyningen.
  • Hel eller delvis forsyning fra andet værk.
  • Uafhængige egne kildepladser/boringer, hvor mindst en kildeplads kan undværes.
  • Forberede værket for tilslutning af mobile renseanlæg

Rambøll har erfaring med at udarbejde såvel handleplaner i forbindelse med aktuelle problemer som beslutningsgrundlag for etablering af et robust og økonomisk acceptabelt forsyningsberedskab. Handleplaner og beslutningsgrundlag skal medvirke til, at vandværket kan sikre forsyningen til forbrugerne, også selvom der skulle opstå en akut forurening af drikkevandet.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites