Aktive beboere skaber blågrøn trend

6. januar 2021
Klimatilpasning foretaget gennem design og implementering af blågrøn infrastruktur er ofte noget, man taler om i de helt store byer verden over. Men det kan også ske som følge af et lokalt initiativ fra beboere på en mindre villavej, hvilket et aktuelt eksempel fra Dalum i det sydvestlige Odense vidner om.
Foto fra et lignende projekt i Skibhuskvarteret i Odense

Foto fra et lignende projekt i Skibhuskvarteret i Odense

Grøn er det nye sort, og verden over arbejder byer ihærdigt på at blive mere grønne i både klima- og beplantningsmæssig forstand. Det gælder også på villavejen Fruens Bøge Allé i Dalum i den sydvestlige del af Odense, hvor gadeforeningens forgrønnelsesudvalg for et par år siden tog initiativ til at finde ud af, hvordan de kunne få flere træer langs deres vej. 

Udvalget tog kontakt til Vandcenter Syd, der var med på idéen, så længe der samtidig kunne etableres regnbede til opsamling af regnvand – og så længe at minimum 70 % af beboelserne sørgede for at frakoble deres tagvand og lade det nedsive på egne grunde. Det var beboerne med på, og resultatet blev et kombineret træ- og regnbedsprojekt, som rådgivere fra Rambølls vanddivision har designet.

”Det har været meget inspirerende at følge, hvordan et lokalt beboerinitiativ har ført til først positive dialoger med både kommune og vandforsyning og nu til implementeringen af et helt konkret projekt. Forløbet viser også, hvordan stor fleksibilitet fra myndighedernes side kan give plads til sådanne initiativer, der både styrker herlighedsværdien ved hjælp forgrønning og samtidig beskytter området endnu bedre mod fremtidige skybrud,” siger Miriam Lind, der er Rambølls projektleder på opgaven.

Konceptet breder sig

Helt konkret består projektet af etablering af otte regnbede, der bliver beplantet med både træer og stauder. Vandcenter Syd står for både finansiering og anlæggelse, der varetages af entreprenørfirmaet Munck. Jorden, der bruges til etablering – Vexti FilterVext – er i øvrigt af en særlig kvalitet, idet det består af to lag og har en bedre renseevne end de typer jord, der ofte benyttes. Ydermere har Vexti en volumenkapacitet, så der i dette tilfælde ikke var brug for yderligere regnvandskassetter. 

Projektet kan – qua det gode og positive samarbejde mellem gadeforening, kommune, vandforsyning, rådgiver og entreprenør – erklæres for en succes. Og da rygtet om projektet bredte sig i kvarteret, fik beboere på en anden vej i området Benzons Allé, til at forhøre sig om mulighederne for at igangsætte noget tilsvarende. 

Der er således tale om et win-win-win-projekt, hvor alle parter får gavn af et lokalt ’bottom-up’ initiativ. Til inspiration for andre gadeforeninger landet over.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites