Ambitiøst klimatilpasningsprojekt testet fra dag 1

14. september 2017
Regnen silede meget passende ned, da et af Danmarks mest ambitiøse klimatilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal, blev indviet officielt. Projektet er et guldeksempel på klimatilpasning med social og rekreativ merværdi.
Børn leger i vandpytter i Den Blågrønne Haveby Kokkedal

Børn leger i vandpytter i Den Blågrønne Haveby Kokkedal

Kontakt

Ulrik Lassen

Ulrik Lassen

Ingeniør
T: +45 5161 2952

Af Martin Zoffmann

I 2007 gik Usserød Å ved Kokkedal over sine bredder, og i 2010 skete det igen. Regnmasserne skabte massive oversvømmelser, og borgeres hjem og kældre fik skader. Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, der satte sig for både at beskytte bydelen mod oversvømmelser og skabe nye attraktive udearealer. Partnerskabet resulterede i det ambitiøse projekt ’Den Blågrønne Haveby Kokkedal’ – eller bare Klimatilpasning Kokkedal – og tirsdag den 13. september blev projektet, hvor Rambøll er teknisk rådgiver så officielt indviet. Dagen blev fejret med både festlige og faglige aktiviteter, og med nærmest iscenesat timing silede regnen ned og testede dermed fra dag 1 de mange facetter og faciliteter, der dels skal frakoble og forsinke regnvand, dels øge områdets rekreative og sociale værdi.

"Selv om det var både koldt, vådt og blæsende, kunne vi ikke have valgt en mere passende dag til indvielsen,” griner Ulrik Lassen fra Rambøll, som har været med i projektet fra start til slut og derfor holdt et fagligt indlæg under indvielsen.

”Alle på teamet er super stolte over, at det, der for seks år siden var visionære streger på et papir, nu rent faktisk er blevet til virkelighed. Det viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at tænke klimatilpasning som element, der understøtter en både fysisk og social omdannelse af vores eksisterende byer, samtidig med at de gøres klimarobuste,” siger han.

Stolthed og bedre byliv

På det tekniske plan handler projektet om at frakoble alt regnvand i området og give det naturlige vandkredsløb og ådalen tilbage til Kokkedal. Der skabes således et naturligt vandkredsløb, hvor vandet forsinkes overalt i området og derved dels sikrer mod overbelastning af afløbssystemer og åer, mens det samtidig bidrager til at skabe liv, aktivitet, mødesteder, tryggere rammer og en øget biodiversitet.

”De ændrede rammer skal samtidig medvirke til at skabe et attraktivt og anderledes byliv – et byliv som skal være noget særligt både nationalt og internationalt via de opnåede synergieffekter mellem vand, mødesteder og aktiviteter,” forklarer Ulrik Lassen.

Blandt de mange nye byrum er blandt andet Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærliggende ådal. Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour.

Læs mere om tilblivelsen af projektet, se projektets officielle hjemmeside, læs en baggrundsartikel om fremtidens blågrønne byer og klimatilpasning og tjek denne video, der fortæller om projektets udformning og visioner:

Læs mere om projektet og Rambølls rolle

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites