Anders Dyrelund ny formand for IDA Energi

18. april 2018
Rambøll-chef vil især fokusere på at videreudvikle Danmarks energisystem og energiinstallationerne i bygninger.
Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Kontakt

Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Markedschef
T: +45 5161 8766

Markedschef i Rambølls energiforretning Anders Dyrelund er blevet valgt som ny formand for Ingeniørforeningens faglige energinetværk IDA Energi. Dermed kommer han til at stå i spidsen for netværkets mere end 3.000 medlemmer.

IDA Energi er et fagligt netværk for professionelle, der beskæftiger sig med energi med særligt fokus på de ingeniørmæssige opgaver og udfordringer. Bag IDA Energi står en stærk bestyrelse bestående af frivillige medlemmer, som arbejder for at fremme viden om energi-relaterede emner. 

”Som ny formand for IDA Energi vil jeg især sætte fokus på, hvordan IDA’s medlemmer personligt og via deres arbejde kan være med til at realisere IDA’s energivision, så vi kan blive uafhængige af fossile brændsler på den samfundsøkonomisk bedst mulige måde. Det drejer sig især om at videreudvikle vores energisystem og bygningers energiinstallationer, så de kan udnytte den fluktuerende og lavværdige energi. I en tid med øget fokus på energieffektivisering og reduktion af CO2 er der behov for yderligere at styrke det samarbejde, der har været mellem IDA’s medlemmer og vores politiske beslutningstagere, siden vores første nationale energistrategi”, siger Anders Dyrelund.

Anders Dyrelund er 67 år og uddannet civilingeniør og har en HD i organisation. Igennem mere end tre årtier har han været en af Rambølls førende eksperter inden for energiplanlægning, og særligt fjernvarme har stået hans hjerte nær. Siden 2006 har han engageret sig i IDAs fagtekniske arbejde, hvor han bl.a. har været involveret i arbejdet med foreningens energi- og klimaplaner.

”Energisystemet er en af det danske samfunds hjørnesten. Jeg er glad for, at jeg kan være med til at sætte yderligere fokus på det”, slutter Anders Dyrelund.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites