Arbejdsulykker i bund på supersygehus

8. august 2017
På det kommende sygehus i Gødstrup vest for Herning, er antallet af arbejdsulykker på byggepladsen langt under landsgennemsnittet takket være et interaktivt spil og en vellykket kulturforandring.
Gødstrup sygehus

Gødstrup sygehus

Kontakt

Åge Staghøj

T: +45 51615339

Af Morten Korsgaard

Siden 2012 har der kun været 12 arbejdsulykker på Midt og Vestjyllands største byggeplads, hvor den værste har været en brækket fod. Det er langt under landsgennemsnittet, hvilket vækker bred begejstring hos Region Midtjylland, der denne sommer gjorde status ved et besøg på byggepladsen.

Henrik Gottlieb Hansen (A), medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland, er begejstret over, at DNV-Gødstrup viser vejen på arbejdsmiljøområdet:

”Det er vigtigt, at sikkerheden er i orden. Derfor glæder det mig, at opleve håndværkerne stolt vise deres ideer frem, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet. Vi har sikkerheden i højsædet og DNV-Gødstrup viser vejen ved at skabe nye veje til arbejdsmiljøområdet.”

Blandt initiativerne til at nedbringe arbejdsulykkerne er et interaktivt 3D-spil, udviklet af Rambøll, som fører medarbejderne igennem en række sikkerhedsøvelser på den virtuelle byggeplads og gør det nemmere at forudse og undgå ulykker på bygge-pladsen. Samt en månedlig konkurrence mellem håndværkerne om den bedste ide til udvikling af arbejdsmiljøet.

Eksempelvis fik et sjak fra Icopal ideen til en trefod, der forhindrer de 60 kilo tunge gasflasker i at vælte. Ifølge Åge Staghøj fra Rambøll, der er arbejdsmiljørådgiver på DNV-Gødstrup, viser trefoden og mere end 1700 andre ideer til forbedring af ar-bejdsmiljøet, at håndværkerne har taget en proaktiv kultur til sig, hvor det handler om i fællesskab at se ulykkerne og problemerne, før de opstår og gøre noget ved det. "Det er interessant, at både håndværkerne og lederne siger, at de gode arbejdsmiljøforslag også gavner et godt flow i de daglige arbejdsopgaver," siger Åge Staghøj.

Gødstrup viser vejen

Landsgennemsnittet siger 19 arbejdsulykker efter halvanden million arbejdstimer. Gødstrup holder dette tal på 8. Ifølge hospitalsdirektør Poul Michaelsen kan arbejdsmiljøarbejdet på Gødstrup inspirere andre store byggerier:   

”Jeg håber, at vi kan inspirere andre. Jeg har selv været igennem det interaktive 3D-spil og det virker. Sammen med et vedvarende ledelses fokus har det betydet, at vi har skabt medejerskab til arbejdsmiljøet, så vi nu har 500 arbejdsmiljøadvokater ude på pladsen. Udover, at det giver færre ulykker og en god arbejdsplads for alle, så er det også godt for bundlinjen,” siger Poul Michaelsen og fortsætter: ”Vi skal tænke hele kæden ind fra starten af et byggeprojekt og det gælder også arbejdsmiljøet.”

Ingen hvile på laurbærerne

Projektchef for DNV-Gødstrup, Michael Hyllegaard, deler begejstringen, men ser gerne arbejdsmiljøet styrket endnu mere. ”Jeg kan statistisk se, at det vi gør, fungerer. Det virtuelle spil virker og udfordringen er nu, at få overleveret den gode kultur til nye håndværkere. Vi har mange mindre leverandørvirksomheder, hvor deres håndværkere skal acceptere den positive sikkerhedskultur, hvor alle mand har interesse i aktivt at være med til at sikre arbejdsmiljøet. Selvom det virker, skal vi ikke hvile på laurbærerne, men finde ud af, hvordan vi kan blive endnu bedre.”

Denne sommer har 2500 medarbejdere været igennem en virtuel 3D-udgave af byggepladsen som sikkerhedsintroduktion. I løbet af de næste par år vil yderligere 2500 være igennem. DNV-Gødstrup er det første danske byggeprojekt, der benytter sig af virtuel 3D-træning.

At se ulykker før de sker

”Det virker, fordi medarbejderne via det interaktive spil får handlingskompetencer og derfor selv tager ansvar for at se ulykkerne, før de sker. Arbejdsmiljø handler desuden om ledelse og godt samarbejde mellem alle på byggepladsen. Når alle tager ansvar for arbejdsmiljøet, kommer vi ulykkerne i forkøbet,” siger Åge Staghøj fra Rambøll, der har udviklet den interaktive 3D-platform. ”Vi er lykkedes med at skabe en proaktiv kultur, hvor vi hjælper hinanden med at se ulykkerne før de opstår,” siger han

Bygningsingeniør Anne Mette Hansen fra Region Midtjyllands Koncern HR, Fysisk Ar-bejdsmiljø, Region Midtjylland har fulgt kulturarbejdet. ”Håndværkerne har taget ar-bejdsmiljøet til sig. Ved at give dem en fælles referenceramme med det virtuelle spil og indføre en intern konkurrence om månedens ide til forbedring af arbejdsmiljøet, er vi lykkedes med at gøre fokus på arbejdsmiljø til et prestige projekt,” siger Anne Mette Hansen og fortsætter: ”Hver måned hylder ledelsen en god ide og sjakkene konkurrerer indbyrdes for den anerkendelse. Det betyder, at der er fokus på, hvordan vi kan blive bedre.” 
 

Forskere kom med grundlaget

Arbejdsmiljøforskerne på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Herning Sygehus har i flere år beskæftiget sig med sikkerhedskultur. Anbefalingen var at arbejdsmiljøet i bygge-branchen kan udvikles ved at træne handlekompetencer til at håndtere hverdagens udfordringer inden for arbejdsmiljøet. I 3D simulatoren træner Rambøll derfor alle i at tænke og handle forsvarligt. De første 2.500 ansatte og ledere kan ikke tage fejl. De kan, de vil og de gør det rigtige. Og det kan nu også ses i ulykkesstatistikken.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites