Bæredygtige fabrikker en god forretning for LEGO

4. november 2019
Fremover skal alle LEGO koncernens produktionsfaciliteter bygges med bæredygtighed som ledende princip. Såvel nybyggeri som renoveringer skal certificeres efter bæredygtighedsstandarden LEED. Rambøll har udarbejdet beslutningsgrundlaget, der med reelle business cases sætter konkret værdi på certificering af virksomhedens bygninger.
Legoproduktionshal

Legoproduktionshal

Kontakt

Pernille Louise Klausen

Pernille Louise Klausen

Client Advisor and chief sustainability consultant
T: +45 51618405
Cecilia Estlander Kønigsfeldt

Cecilia Estlander Kønigsfeldt

Konsulent
T: +45 5161 1615

Beslutningen om bæredygtighedscertificering af virksomhedens bygninger bidrager til LEGO koncernens målsætning om, at virksomhedens kerneproduktion er bæredygtig inden 2030.

”Vi har besluttet at tredjepartsverificere vores produktionsfaciliteter globalt efter en anerkendt bæredygtighedsstandard for at sikre målbare og synlige resultater. En beslutning om at opnå certificering forpligter alle parter, der er impliceret i projekterne – såvel internt som eksternt - og som virksomhed får vi etableret et benchmark, hvorpå vi kan sikre en fortsat mere bæredygtig udvikling af vores bygningsportefølje. Det gør det også mere troværdigt at kommunikere udadtil, når vi har et uafhængigt organ til at verificere vores indsats,”, siger Anders Krebs Thomsen, som er Senior Manager i Environmental Impact and Operations i LEGO-koncernen. Med en verdensomspændende bygningsportefølje er valg af certificeringssystem ikke en ubetydelig beslutning. Derfor er der gjort et grundigt forarbejde. 

”Vi har gennemført en dybdegående analyse af udvalgte ordninger med udgangspunkt i strategiske parametre, der er vigtige for LEGO koncernen. Analysen understøttes af fem business case-simuleringer, der giver et indblik i omkostninger og gevinster forbundet med implementering af det valgte system på forskellige ambitionsniveauer. På det grundlag har vi givet vores anbefaling til valg af certificeringssystem og forløb for implementering” siger Pernille Louise Klausen, som er bygherrerådgiver og Rambølls projektleder på opgaven.

Opgaven er løst i tæt samarbejde mellem Rambølls tekniske og finansielle eksperter.

Næste skridt for LEGO koncernen er at sørge for implementering af LEED i de processer, de har for deres byggeprojekter og sikre, at det bliver implementeret i de enkelte projekter. Med de gennemførte business case simuleringer har LEGO koncernen nu en god indikation af, hvilke investeringer de skal forvente at gøre i de enkelte projekter for at de langsigtede effekter indfries. 

LEGO koncernen har valgt certificeringssystem på baggrund af en proces med fem trin:

Illustrativ figur – Rambølls 5-trins-tilgang

Trin 1: En komparativ screening af de forskellige bæredygtighedsprogrammer blev udført for at identificere et system, der understøtter LEGO koncernens korporative vision og fokusområder. På dette trin blev parametre til at evaluere systemet identificeret sammen med en bred variation af LEGO koncernens interessenter. 

Trin 2: Rambøll screenede LEGO koncernens nuværende faciliteters performance; hvordan de præsterede ud fra det valgte bæredygtighedsprograms perspektiv for at etablere et sammenligningsgrundlag.  

Trin 3: Sammen med LEGO koncernen definerede Rambøll ambitionsniveauet; på hvilket niveau LEGO koncernen gerne ville præstere inden for det valgte bæredygtighedsprogram (sølv-, guld- eller platinniveau), og hvordan dette opnås gennem systemets mest relevante bæredygtighedsparametre. 

Trin 4: Da ambitionsniveau var defineret (sølv og guld) identificerede Rambøll de nødvendige konstruktions- og byggerelaterede investeringer for at opnå sølv- og guldniveauer inden for tre af virksomhedens nuværende fabrikker i tre lande. Rambøll udviklede fem scenarier i alt - efter LEGO koncernens anmodning tre guldscenarier for alle fabrikkerne sammen med et ekstra udvidet guld- og sølvscenarie for én af fabrikkerne. 

Trin 5: I det sidste stadie foretog Rambøll en cash flow analyse baseret på nødvendige forandringer i CAPEX og OPEX-investeringer for hver af de fem forskellige scenarier.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites