Bæredygtighedscertificeringen DGNB-guld til Rambølls domicil i Esbjerg

11. juni 2019
Rambølls medarbejdere i Esbjerg flyttede i september 2017 ind i et nybygget kontordomicil beliggende på Bavnehøjvej i hjertet af Esbjerg. Domicilet kan nu understrege sin bæredygtige profil med en DGNB-guld certificering.
Mette Qvist, Direktør Dansk Green Building Council, overrækker DGNB Guldcertificering til Gitte Gylling Olesen, Chefspecialist og DGNB Auditor, Rambøll

Mette Qvist, Direktør Dansk Green Building Council, overrækker DGNB Guldcertificering til Gitte Gylling Olesen, Chefspecialist og DGNB Auditor, Rambøll

Kontakt

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark
T: +45 5161 0271

Relateret ydelse

Bæredygtighed, Byggeri

Læs mere om vores rådgivning inden for bæredygtighed

Rambølls domicil i Esbjerg er blevet bæredygtighedscertificeret efter den frivillige bygningscertificeringsordning DGNB. Domicilet har opnået en flot DGNB-guld certificering og modtog torsdag 6. juni plakette og certifikat som gratifikation. Med certifikatet udmærker bygningen sig som et bæredygtigt byggeri, der både har fokus på minimering af klimabelastninger, god totaløkonomi med fokus på bæredygtig drift samt gode og sunde rammer for medarbejderne i bygningen.

”Vi er glade for at konstateret, at den netop overståede valgkamp har vist et kæmpe fokus på klimadagsordenen. Vores medlemsorganisation Rambøll går med DGNB bæredygtighedscertificeringen af deres eget domicil foran og viser vejen for, at det kan lade sig gøre at handle på den dagsorden med konkrete initiativer. I arbejdet med dokumenteret bæredygtighed gennem DGNB-certificeringen viser de, at de besidder den viden, know-how og erfaring, der er så værdifuld i den transformation vi står overfor i branchen.”

- Mette Qvist, Direktør Dansk Green Building Council

Sociale kvaliteter bidrager til et godt indeklima for medarbejderne

Domicilet har syv etager og er udformet i 3 vinger, med et stort atrium placeret i centrum af bygningen. Atriummet agerer bindeled mellem bygningens fløje og bidrager med flere sociale kvaliteter såsom god akustik, samtale-nicher og gode forhold for optimalt dagslys. 

Huset rummer medarbejdere inden for energi, byggeri, transport, olie og gas, vand og miljø og sundhed, og det skaber dynamik og synergi i det daglige arbejdsmiljø, at have mange fagligheder placeret under samme tag.

”Jeg sidder ofte på puderne i vinduesnicherne og taler i telefon eller holder lidt mere uformelle møder – selv om det er i det store åbne atriumrum, er der alligevel en rigtig god akustik så er det muligt at føre samtaler der ikke forstyrrer. Det er fedt at være i et hus, hvor der er de muligheder, og som understøtter forskellige behov i ens hverdag.”

- Rikke Dahl Ørskov, Chefkonsulent, Rambøll Esbjerg

Bæredygtige materialer med mange egenskaber

I arbejdet med domicilet har der været stort fokus på at benytte de helt rigtige materialer, der er udvalgt med omtanke for både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Generelt er alle materialer valgt så naturlige og rå som muligt, hvilket medfører, at både drifts- og vedligeholdsomkostningerne samt miljøbelastningerne kan holdes på et lavt niveau. Farver og overflader giver rummene dybde og varme, og er med til at skabe et inspirerende og godt arbejdsmiljø.

”I Rambøll arbejder vi målrettet med bæredygtighed og hjælper vores kunder med såvel strategisk rådgivning som design og certificering af bygninger og byområder. Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi også kan teste de metoder og tiltag af på de bygninger vi selv bygger og bruger. Det giver os stor viden og værdifulde erfaringer, som både kommer os selv og vores kunder til gode.”

- Gitte Gylling, Chefspecialist og DGNB Auditor, Rambøll

DGNB Diamant-drømme

Bygningen har desuden været med i pilotfasen for den nye DGNB Diamant certificering som en særlig udmærkelse for arkitektonisk kvalitet for DGNB-certificerede projekter. Bygningen blev ikke tildelt DGNB Diamant certificering primært grundet manglende detaljering i materialevalget og udførelsen i kontorfløjene, som begrundet af dommerkomiteen. Men bygningen fik flotte og positive kommentarer med på vejen. Blandt andet fremhæves atriumrummet som veludført med høj arkitektonisk kvalitet, herunder særligt det flotte trappeforløb. Det bemærkes ligeledes at atriet fungerer som bygningens hjerte og bindeled i bygningen med rum for det sociale møde.

”Det har været en spændende proces at deltage i Diamant pilotfasen, hvor fokus er de bæredygtighedsæstetiske kvaliteter – for bæredygtige bygninger behøver absolut ikke at være grimme eller uinspirerede. Selv om jeg mener, at domicilet fortjener at blive smykket med en DGNB Diamant, så respekterer jeg selvfølgelig dommerkomiteens afgørelse og argumentation. Det vigtige er jo netop, at vi i branchen byder ind med testprojekter i udviklingen af det bæredygtige byggeri. For mig at se, ligger der et særligt vigtigt arbejde i at udvikle bæredygtighedsæstetikken og det tilførende sprog og mindset, så vi kan designe og bygge bygninger, som er smukke, og som vi som mennesker holder af og passer på - for det er for mig særligt bæredygtigt.”

- Gitte Gylling, Chefspecialist og DGNB Auditor, Rambøll

Om bygningen

Bygherre/investor: PFA Ejendomme
Rådgivende ingeniør:  Rambøll
Arkitekt & landskabsarkitekt: Pluskontoret Arkitekter A/s og Transform arkitekter aps
DGNB Auditor: Gitte Gylling Olesen, Rambøll 
Totalentreprenør:  Casa A/S
Lokation: Bavnehøjvej 5, 6700 Esbjerg, DK
Etageareal: 12.046 m2

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites