Beboerinitiativ fører til højvandssikring i sommerhusområde

23. november 2017
Efter flere års kamp mod voldsomme stormfloder er der nu indsendt ansøgning om at få etableret højtvandssikring ud for sommerhusområdet Næsby Strand i Slagelse Kommune. Rambøll bistår både kommunen og den beboergruppe, der har taget initiativet. Lignende løsninger kan også være relevante andre steder i landet.
De seneste års stigende antal af stormfloder gør lavtliggende områder mere udsatte for oversvømmelser

De seneste års stigende antal af stormfloder gør lavtliggende områder mere udsatte for oversvømmelser

Kontakt

Marianne Skov

Marianne Skov

Flood Risk Specialist
T: +45 5161 3527

Ralph Guldberg Bjørndal

Projektchef
T: +45 5161 6291

I 2006 blev det naturskønne sommerhusområde Næsby Strand i Slagelse Kommune udsat for en voldsom stormflod, og i 2013 satte stormen Bodil endnu engang området under vand. De to hændelser fik en gruppe sommerhusejere til at gå i dialog med kommunen om at få etableret en stærk og effektiv foranstaltning, og nu er initiativet ved at bære frugt.

Der søges nu om at få etableret et dige rundt om sommerhusområdet samt et drænsystem ved skellet til de sommerhusgrunde, der ligger tættest ved vandet. Rambøll er teknisk rådgiver og har deltaget aktivt i dialogen mellem beboergruppen, kystdirektoratet og kommunen.

”Stormflodssikring er et kompliceret område, hvor der er behov for en grundig dialog mellem kommune, kystdirektorat samt bolig- og virksomhedsejere i det udsatte område om hvem, der skal sikres, hvilken grad, der skal sikres til samt hvem der skal betale,” siger Marianne Skov, ekspert i stormflodssikring hos Rambøll.

En kompliceret størrelse

Netop fordi stormflodssikring er et kompliceret område, opfordrer Marianne Skov både kommuner og beboere i stormflodsudsatte områder til at kontakte en rådgiver tidligt i forløbet.

”Med vores erfaring har vi mulighed for at udarbejde de fornødne forslag til både processer og tekniske løsninger for at sikre, at alle facetter berøres og at der sikres en fremdrift i projektet,” siger hun.

Højtvandssikring af Næsby Strand forventes opført inden for de næste par år og vil da beskytte området imod oversvømmelser ved en vandstand på +1,95 meter. Lignende foranstaltninger kan meget vel vise sig relevante i andre kystnære sommerhusområder.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites