Bjarne Hjorth Petersen ny markedschef for spildevandsrensning

8. august 2017
Som markedschef i den danske del af Rambølls internationale vanddivision skal Bjarne Hjorth Petersen bidrage til at drive og accelerere forretningsudviklingen inden for spildevandsrensning.
Bjarne Hjort Petersen

Bjarne Hjort Petersen

Kontakt

Bjarne Hjort Petersen

Bjarne Hjorth Petersen

Markedschef
T: +45 5161 3578
Michael Nielsen

Michael Nielsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 5849

Bjarne Hjorth Petersen har siden 1985 stået i spidsen for en række innovative projekter i den danske vandsektor og har dermed den fornødne erfaring til dels at drive den fortsatte forretningsudvikling inden for spildevandsrensning og dels bidrage til, at Rambølls danske kompetencer på området også kommer i spil internationalt.

Bjarne kommer senest fra EnviDan, blandt andet som projektleder på innovations-, tilbudsdesign- og tilbudsafgivelsen frem til underskrivelsen af entreprisekontrakt på ’Fremtidens Energiproducerende Renseanlæg i Egå’.

I forbindelse med dette projekt var Bjarne, i regi af Envidan, i 2013 med til at vinde Aarhus Vands idékonkurrence i kategorien ’Langsigtet Energipotentiale’ med idéoplægget ’ANAMMOX i hovedstrømmen’, og denne idé endte med at indgå i det vindende totalentreprisekoncept.

Aktiv i vandsektoren

Bjarne Hjorth Petersen startede sin karriere i virksomheden SAMFUNDSTEKNIK, som blev opkøbt af først Carl Bro og siden Grontmij. Som både projektchef og afdelingschef gennemførte han her en lang række store og innovative renseanlægsprojekter i ind- og udland, herunder Kalundborg Centralrenseanlægs udbygning med blandt andet ozon, brintperoxid og MBBR.

Bjarne har gennem de seneste 30 år også været aktiv i både uddannelses- og markedsføringsdelen af den danske vandsektor. Han har således været ekstern vejleder på en række afgangsprojekter på Århus Ingeniørhøjskole og er netop udpeget som medlem af Advisory Panel ved det nyoprettede Aarhus University Centre for Water Technology (WATEC). Siden 2007 har han også været repræsentant i den komité, der har stået for afviklingen af de indtil videre tre afholdte VandTek-konferencer.

Fritiden bruger Bjarne ofte i sommerhuset i Spanien, når der da ikke lige skal arrangeres ’Vodka & Juicebar’ til Smukfest i hjembyen Skanderborg.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites