Børnehuset Rådyret modtager DGNB guld certificering

19. december 2019
At bygge bæredygtigt stiller særlige krav til planlægning og udførelse. Projektet med Børnehuset Rådyret illustrerede, at det nemmere kan indfries af et integreret team. Rambøll er både arkitekt, ingeniør og bæredygtighedsspecialist på projektet.
Børnehuset Rådyret

Børnehuset Rådyret

Kontakt

Mikkel Hyldig

Afdelingsleder, Bæredygtighed, indeklima og commissioning - Vestdanmark
T: +45 5161 0271

Relateret ydelse

Daginstitutionen certificeres som det første byggeri i Rebild Kommune. Kommunen har fra start haft ambitioner om at skabe et bæredygtigt byggeri efter DGNB certificeringens kriterier med fokus på både miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter. Projektet er vundet med HP Byg A/S som totalentreprenør og løses som integreret design, hvor Rambøll bistår med både arkitekt-, ingeniør- og bæredygtighedsydelser.

Værdi for borgerne  

Under hele projektforløbet har både bygherre og totalenterpriseteamet haft fokus på at skabe maksimal værdi for brugerne. Gennem tæt samarbejde med personalet i Børnehuset har Rambølls tværfaglige designteam opnået et unikt indblik i den hverdag og de rutiner, som daginstitutionen danner ramme om.

Bygningskonstruktør Jeanette Thode Sørensen fortæller, at Rebild Kommune som udgangspunkt ønskede en DGNB-sølv certificering, men at totalenterpriseteamet udfordrede denne målsætning med ambitioner om DGNB-guld. Hun siger:

”Ambitionerne om et bæredygtigt byggeri var til stede allerede i de tidlige designfaser. I totalenterpriseteamet var vi ikke i tvivl om, at vi havde den nødvendige tekniske viden til at udfordre bygherrens ambitioner og gå efter DGNB-guld certificering fremfor sølv. En sådan ambitiøs målsætning stiller selvfølgelig helt særlige krav til planlægning og udførelse af byggeriet – især med henblik på bygningens miljømæssige, økonomiske og sociale kvalitet.

Ud fra totaløkonomiske beregninger var det muligt at bestemme de mest hensigtsmæssige løsninger inden for bl.a. materialevalg. Vi har gjort brug af sunde materialer af hensyn til husets brugere. Børnehuset er f.eks. primært bygget i træ. Derudover har vi arbejdet intenst med elementer som akustik, dagslys, vedligeholdelse og driftsoptimering. På den måde har vi sikret en DGNB-certificering, der skaber værdi for brugerne – såvel børnene som de ansatte,” uddyber Jeanette Thode Sørensen.

Et funktionelt hus med plads til leg 

Den arkitektoniske idé bag byggeriet er at skabe et funktionelt hus for børn og voksne med spændende, varierende og rumlige oplevelser. Børnehuset fungerer rent praktisk i hverdagen, og giver i høj grad også mulighed for en oplevelsesrig dag med leg og læring i fokus.

Daginstitutionen er normeret til 30 småbørnspladser og 60 børnehavepladser på 889 m2.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites