Nyt digitalt redskab til bedre indeklima og trivsel: Brugerne skal inddrages i fremtidens bygningsdesign

25. maj 2022
Store dele af den eksisterende bygningsmasse døjer med dårligt indeklima og andre trivselsmæssige udfordringer for de mennesker, der opholder sig i bygningerne. Samtidigt med, at byggebranchen mangler viden i realtid om brugernes helt konkrete oplevelse af temperatur, støj, træk og andre trivselsmæssige faktorer. Det skal en ny digital platform bidrage til at rette op på. Rambøll har været med at udvikle den nye Post Occupancy Evaluation platform.   

Realdania har finansieret den digitale platform, der for første gang giver branchen et fælles redskab til systematisk at indsamle brugernes egne erfaringer og forslag til at forbedre indeklima og trivsel i bygninger.

Den digitale platform er udviklet i et samarbejde mellem Green Building Council Denmark, AART Architects, Copenhagen Business School, Danske Arkitektvirksomheder, Lynge Benchmark og Rambøll. 

”Med værktøjet får vi endelig mulighed for at sammenholde bygningers tekniske kvaliteter med brugernes faktiske oplevelser. Det har vi aldrig gjort systematisk i Danmark. Det skal både bidrage til at forbedre de bygninger, vi har i dag, men også sætte nye standarder for, hvordan vi designer de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger i fremtiden”, siger Andreas Qvist Secher, som er chefkonsulent i Rambølls bygherrerådgivning.

Platformen bliver nu en gratis og integreret del af DGNB- bæredygtighedscertificeringen af bygninger i drift, og skal på sigt også bredes ud til andre typer af projekter og bygninger med behov for at stille skarpt på trivslen hos medarbejdere, beboere, elever eller andre brugere.

”Vi har længe været fortalere for større branchefokus på, at bæredygtigt byggeri hviler på tre ben; miljø, økonomi og sociale forhold. Det sociale ben halter bagefter, og hvis vi vil forstå byggede miljøers faktiske effekt på brugerne, bliver vi nødt til at spørge dem. Gode intentioner og mavefornemmelser kan ikke stå alene, og vores viden om brugernes oplevelser skal være baseret på data. På den måde kan vi forbedre indeklimaet og trivslen i bygningerne på et oplyst grundlag,” siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

Fælles eje for hele branchen

”Talrige studier påviser, at de bygninger, vi bor og opholder os i, har indflydelse på vores trivsel, effektivitet, indlæring, sundhed og sygefravær. Derfor er der brug for et redskab til systematisk indsamling af menneskers konkrete erfaringer med at arbejde i storrumskontor, støj fra kolleger, der taler i telefon, kulde, træk, varme, fælles faciliteter og fx muligheder for social interaktion med andre mennesker i bygningen,” fortæller Mette Qvist.

Ifølge Mette Qvist ligger nøglen til bedre trivsel og indeklima netop i krydsfeltet mellem bygningens målbare, tekniske ydeevne og brugernes personlige oplevelse af de mange timer, de opholder sig i bygningen. Det er ifølge hende vigtigt at huske den menneskelige faktor i fremtidens bygningsdesign, selv om det er lettere sagt end gjort. 

”Vi har øje for, at folk har travlt med fx at passe deres arbejde, og har derfor udviklet et digitalt redskab, man kan bruge til nem og hurtig indsamling af relevant viden hos den enkelte bruger af en bygning. Spørgeskemaundersøgelsen indgår i en samlet e-platform, som på den lange bane skaber et brugerbaseret vidensgrundlag for forskning og udvikling af den måde, vi bygger de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger,” siger Mette Qvist.

Redskab til at mindske stress og øge trivslen

Bygninger med et dokumenteret fokus på indeklima, trivsel og sundhed har ifølge Mette Qvist desuden en konkurrencemæssig fordel i forhold til salg og udlejning, og når det gælder om at tiltrække medarbejdere, beboere, studerende eller andre, der skal tilbringe mange af døgnets timer i bygningen. Noget man kan nikke genkendende til hos DEAS, en af landets største forvaltere af ejendomme, der har skruet kraftigt op for bæredygtighedscertificering af bygninger i drift med en målsætning 100 bygninger alene i år. 

”Vi har testet den nye platform i forbindelse med bærdygtighedscertificering af to erhvervsejendomme i hovedstadsområdet på i alt 27.000 kvadratmeter og to boligejendomme på i alt 33.000 kvadratmeter. Vi har brug for overordnet viden om brugernes oplevelse af ejendommen for at kunne løfte social bæredygtighed i ejendommen på sigt. Den nye platform giver os, i samspil med vores eksisterende undersøgelser og platforme, mulighed for at bringe bæredygtighed i øjenhøjde med de mennesker, der bruger ejendommene,” fortæller Dorte Marie Frilund Grøn, fagleder for bæredygtighed og bygherrerådgiver hos DEAS.

Hun betragter platformen som et samlende undersøgelses-værktøj med udgangspunkt i brugernes oplevelser, der i sidste ende kan hjælpe med at skabe en endnu større andel af tilfredse medarbejdere og beboere, der oplever mindre stress og større trivsel. 

”Ved for eksempel flerbrugerhuse der rummer både store virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, får vi et billede på tværs af alle brugerne og mulighed for at rumme mange forskellige virksomheder i en større ramme. Det kan igen være med til at sikre, at de er tilfredse og ikke finder andre faciliteter. Generelt understøtter platformen vores organisations strategi og langsigtede fokus på bæredygtig omstilling, som også indbefatter brugernes trivsel,” siger Dorte Marie Frilund Grøn.

DEAS er ifølge Dorte Marie Frilund Grøn kun lige begyndt, men vil bruge platformen fremover på stort set alle certificeringsprojekter af bygninger i drift. 
Den nye platform består bl.a. af en spørgeskemaundersøgelse, som det tager maksimalt 10 minutter for brugeren at udfylde. Det kan foregå enten ved at sende brugeren et link eller en QR-kode. 

FAKTA om den nye platform

  • Den nye platform til at få løftet indeklima og trivsel i bygninger er baseret på den internationalt anerkendt disciplin POE, der står for Post Occupancy Evaluation.
  • I fagjargon hedder det commissioning, når man ved indflytning i en ny bygning skal have ventilation, varme og alle de øvrige anlæg kørt ind. Med den nye platform forsøger man at gøre noget tilsvarende med de mere brugerrettede aspekter af bygningens ibrugtagning og performance. Dermed bliver brugernes ønsker og behov en væsentlig medspiller i at få bygningen fintunet. For det er langt fra sikkert, at det er nok at se på de tekniske data og regulere i de tekniske systemer, der styrer bygningen.
  • Platformen giver mulighed for at svare hurtigt og nemt på en række standardspørgsmål om temperatur, træk, ventilation, støj og andre trivselsmæssige faktorer. Samtidigt med, at respondenterne kan komme med kommentarer og forslag til bedre indretning af storrumskontor, mødelokalers funktioner, forslag til fælles faciliteter og andet, der ligger dem på hjerte og som via den nye platform hurtigt kan omsættes fra tanke til handling i forbindelse med fx en renovering eller en bæredygtighedscertificering. 
  • Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen kan give anledning til at arbejde kvalitativt videre med relevante fokusområder.
  • Udviklingen af platformen er sket i et samarbejde mellem Green Building Council Denmark, Rambøll, AART Architects, Copenhagen Business School, Danske Arkitektvirksomheder og Lynge Benchmark.
  • Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania.
  • Platformen er egnet til både kontorbyggeri og boliger, og kan benyttes af alle, også selv om man ikke har medlemskab af Green Building Council Denmark.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites