C40: Innovativ klimaløsning med i Cities100-rapport

14. oktober 2019
Kong Hans Have i Gladsaxe, hvor Rambøll har været rådgiver, er fremhævet som en af de mest innovative klimaløsninger i verden i den nye Cities100-rapport, som netop er offentliggjort i forbindelse med C40 World Mayors Summit i København.

Af Martin Zoffmann

I forbindelse med etablering af en skolevej på Kong Hans Alle, nær Buddinge Station i Gladsaxe, har Gladsaxe Kommune, Novafos og Rambøll i samarbejde udarbejdet en plan for den fremtidige skybrudshåndtering af vej, skole samt omkring liggende børnehuse.

En nærliggende flad græsplæne, som kun de lokale hundeluftere brugte, blev i den forbindelse udpeget som et oplagt sted at aflede skybrudsvand til i fremtiden, fra vejen og de nærliggende børnehuse og skolen. Samtidig er græsplænen omdannet til en spændende bypark, der bidrager med et rekreativt løft af lokalområdet, mens parkens grønne og blå elementer anvendes aktivt som læringsværktøj for de omkringliggende børnehuse og skolen.

Rambøll har været rådgiver på etablering af cykelsti, omlægning af ledninger og etableringen af byparken, som blev igangsat i 2014. 

Da Kong Hans Have blev officielt indviet i 2018 var der anlagt regnbede, og det grønne område var blevet omlagt til et kuperet terræn, der kan opsamle og tilbageholde regnvand. Installationerne betyder, at området nu kan tilbageholde op til 2.300 m3 regn, der ellers kunne oversvømme veje, kældre og den nærliggende Buddinge Station, som i dag oplever massive problemer under kraftige regnhændelser.

Borgerne bestemte

Ét af de helt særlige aspekter ved Kong Hans Have-projektet er, at borgerne har fået 125.000 kroner af Gladsaxe Byråd, som de selv kunne bruge til at indrette området efter egne ønsker. Borgerne valgte at etablere en kælkebakke, en sti, bænke, fuglehuse, motionsredskaber til udendørs træning, balancebane og vippedyr.

Sideløbende blev der plantet engblomster, træer og buske, som har skabt et rigt dyre- og planteliv i haven. I dag kan man således også plukke bær, æbler og nødder i haven.

I Cities100-rapporten fremhæves netop, at Kong Hans Have både er en innovativ klimatilpasningsløsning og samtidig er der skabt et attraktivt, rekreativt område fyldt med udfoldelsesmuligheder i tæt samarbejde med borgerne.

Løsningerne i Cities100-rapporten kommer fra byer over hele verden og er nøje udvalgt af eksperter fra det internationale storbynetværk C40 og tænketanken Sustainia.

Understøtter fire bæredygtighedsmål

Som en af de første kommuner i Danmark har Gladsaxe taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele kommunens måde at arbejde på. I udviklingen af Kong Hans Have har kommunen haft følgende fire mål for øje: 

 • Mål 4 Kvalitetsuddannelse - nyt læringsrum 
  Med Kong Hans Have har Vadgård Skole fået mulighed for at bruge haven som udendørs klasseværelse og udforske emner som klima, natur, teknik, krop og sanser. Som en del af projektet ´Genplant planeten´ har skoleklasser fra Vadgård Skole i 2017 plantet små træer til en skoleskov i haven. 
 • Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund - lokalt samlingspunkt 
  Kong Hans Have er med sin varierede bynatur og borgernes egne projekter et attraktivt grønt åndehul, som giver mulighed for at dyrke lokale fællesskaber, bevægelse og udfoldelse. Samtidig har vejprojektet givet gående og cyklister bedre forhold i lokalområdet. 
 • Mål 13 Klimaindsats - klimatilpasning med fokus på merværdi 
  Klimatilpasningen af Kong Hans Have og Kong Hans Allé er et eksempel på, hvordan tilpasning til et varmere og vådere klima kan gå hånd i hånd med attraktive grønne løsninger og en inddragelsesproces, der øger den generelle viden og opmærksomhed om behovet for handling på området. 
 • Mål 15 Livet på land - stop tabet af biodiversitet 
  Med Kong Hans Have har vi fået naturen ind i byen med hjemmehørende græsser, urter, buske og træer, og en pleje, som understøtter de forskellige naturtyper. Der har indfundet sig naturligt dyre- og planteliv i søen, som kan omfattes af Naturbeskyttelseslovens §3. Om 20 år, når træer og buske er vokset til, vil havens biofaktor være øget fra 0,50 til 3,16.

Op til åbningen i sommeren 2018 viste det sig, at sommerfuglen Femplettet køllesværmer, der ellers er truet på nationalt plan og har været i tilbagegang i flere år, har fundet vej til haven. Så arbejdet med at stoppe tabet af biodiversitet ser ud til at være på rette vej – i hvert fald lokalt i Gladsaxe. 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites