Samarbejde om liveability mellem Rambøll og CBS

6. marts 2019

Tolv grupper af engagerede studerende fra Copenhagen Business School, CBS, vil over de næste tre år have fokus på at skabe mere leve- og bæredygtige bygninger og byer sammen med medarbejdere fra Rambøll. 

Kontakt

Michael Reventlow-Mourier

Michael Reventlow-Mourier

Seniordirektør, Arkitektur & Eksisterende Byggeri, København
T: +45 5161 2568

Rambøll har indgået et strategisk partnerskab med CBS med fokus på at skabe mere leve- og bæredygtige bygninger og byer. Som en del af partnerskabet vil repræsentanter fra Rambøll samarbejde med studerende fra CBS, der har valgt studieretningen Consulting for Sustainability.

Der skal udarbejdes projekter, som har til formål at skabe sociale og bæredygtige løsninger. Og der skal udvikles tværfaglige fremgangsmetoder, som tager udgangspunkt i livskvalitet og integrerede forretningsmodeller.

Fremme livskvalitet

Formålet med partnerskabet er at udvikle viden, værktøjer og færdigheder, der kan bidrage til at fremme livskvalitet i bygninger. Partnerskabet strækker sig over de næste tre år, hvor i alt tolv grupper – to per semester – vil påtage sig en rådgivningscase inden for liveability, der har strategisk betydning for Rambøll Gruppens interessenter og partnere. I slutningen af hvert semester vil alle grupper holde et oplæg, hvor de præsenterer resultaterne af deres projekter på Rambølls hovedkontor i København.

Dette års projekter blev sat i gang med en Rambøll-forelæsning på CBS, hvor Rambøll bød både CBS og de studerende velkomne som strategiske partnere.

Fordele ved partnerskabet

Partnerskabet er til fordel for både de studerende og Rambøll. Rambøll forsyner de studerende med vejledning og en introduktion til Rambølls målsætninger og ambitioner. Til gengæld bidrager de studerende med friske perspektiver på konkrete udfordringer omkring liveability. På den måde opnår Rambøll viden, der ikke blot er ny for virksomheden, men også er både nyttig og værdifuld. De studerende opnår ligeledes en praktisk erfaring med deres teoretiske viden, når de, gennem arbejdet med udfordringer fra det virkelige forretningsliv, bidrager til fremtidig forskning.

Partnerskabet støttes af Rambøll Fonden og Ramboll Buildings Sustainability Network in Denmark. Det er drevet af et tværfagligt bæredygtighedssamarbejde med Michael Reventlow-Mourier, Senior Director og ejer af Ramboll Buildings Sustainability Network in Denmark, i spidsen. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918