Rambøll rådgiver på Europas største Power-to-X-anlæg

23. februar 2021

CIP har i dag offentliggjort sine planer om at etablere Europas største Power-to-X-anlæg til at omdanne strøm fra havvindmøller til CO2-fri gødning og CO2-frit brændstof. Rambøll har stået for sikkerheds- og risikoanalyser i den indledende fase.

 

Esbjerg

Esbjerg

Kontakt

Jan Gramkow

Jan Gramkov

Senior Engineer
T: +45 51 61 83 41
M: +45 51 61 83 41
Kristina Hoffmann Larsen

Kristina Hoffmann Larsen

Project Manager/Engineer
T: +45 51 61 86 91

Det nye anlæg, som Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) står bag, skal omdanne havvindmøllestrøm til CO2-fri ammoniak, som kan indgå i produktionen af CO2-fri gødning til landbruget, og CO2-frit grønt brændstof til skibsfart. Samtidig vil overskudsvarmen fra anlægget blive brugt til at opvarme op mod en tredjedel af husstandene i Esbjerg. Samlet set forventes anlægget at kunne reducere CO2-udledningen med op til 1,5 millioner tons årligt.

”Det er et fantastisk projekt, der vil sætte Danmark på verdenskortet som foregangsland for Power-to-X og bidrage væsentligt til at nå den danske målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030. Vi har brug for projekter som disse, hvis vi skal nå i mål,” siger Mogens Skov, Global Spearhead Director i Rambølls energidivision.

Rambøll har udarbejdet de indledende sikkerheds- og risikoanalyser for at kunne vurdere projektet i forhold til risikopåvirkningen af omgivelserne. Konklusionen på sikkerheds- og risikoanalyserne er, at projektet kan realiseres, hvis risikoforholdene tænkes ind i projektet, og hvis der vurderes på etablering af ekstra tiltag for at sikre, at risikoen omkring anlægget er miljømæssigt og samfundsmæssigt acceptabelt.

”Projektet er underlagt SEVESO-direktivet, der stiller særligt strenge krav til sikkerhed og risikovurdering. Det består dog af anlæg med kendte teknologier,” siger risikoekspert fra Rambøll Jan Gramkov.

Når areal til placering af anlæg ligger fast, skal der laves en grundig vurdering af virkninger på miljøet samt en række risikovurderinger og sikkerhedsdokumenter, som skal godkendes af myndighederne.

Hvis forhold vedrørende den fysiske planlægning, anvendelse af teknologi, formelle tilladelser, driftsøkonomi og markedsforståelse falder på plads i den kommende tid, forventes det, at den endelige investeringsbeslutning kan træffes ved udgangen af 2022.

Læs mere om projektet her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites