Rambøll anbefalede samarbejde om CO2-fangst i København

24. februar 2021

Det nye C4 klyngesamarbejde om CO2-fangst i hovedstadsområdet er inspireret af tilsvarende modeller i Storbritannien, der har til formål at sikre lave priser på transport og lagring af CO2

ARC er med Amager Bakke en af de parter, der er med i det nye C4-samarbejde om CO2-fangst

ARC er med Amager Bakke en af de parter, der er med i det nye C4-samarbejde om CO2-fangst

Kontakt

Nils Christian Holm

Global Spearhead Director, Energy from Waste
T: +45 5161 8648

En række store forsyningsselskaber i hovedstadsområdet har indgået et samarbejde for at opbygge, dele og udnytte viden om CO2-fangst samt kortlægge mulighederne for at etablere fælles løsninger. Potentielt kan parterne i samarbejdet fange op mod 3 millioner tons CO2 fra deres energianlæg om året svarende til 15% af det danske CO2-reduktionsmål på 70% i 2030.

Det nye samarbejde, der går under navnet C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen – er inspireret af lignende løsninger i Storbritannien.

”CO2-fangst, transport og lagring er en vigtig del af indsatsen mod klimaudfordringerne. For at få prisen på denne løsning ned kræves der en indsats i stor skala. I Storbritannien har man knækket nøden ved at etablere såkaldte klynger for CO2-fangst, transport og lagring, og med denne tilgang kan man få prisen ned på et niveau, der er lavere end mange andre CO2-reducerende tiltag,” siger Nils Chr. Holm, Global Division Director i Rambølls energidivision.

Jacob H. Simonsen, direktør i ARC, som er en af parterne i C4-samarbejdet, siger: ”Vi er i ARC i fuld gang med et pilotprojekt til CO2-fangst på Amager Bakke og ser det som et vigtigt led i den grønne omstilling i Danmark. Da Rambøll præsenterede os for den samarbejdsmodel, man bruger i Storbritannien, var det tydeligt, at det også måtte være den vej, vi her i Danmark skulle gå.”

”Vi har mange projekter på de danske og engelske energianlæg, og da vi i København luftede idéen om et klyngesamarbejde, blev den taget godt imod, både fordi anlæggene ønsker at bidrage til CO2-reduktionen, men også fordi prisen er en væsentlig faktor,” siger Nils Chr. Holm.

”I Danmark har vi gode muligheder for at etablere national lagring af CO2 og ved at samle store CO2-udledninger fra klynger af anlæg kan man virkelig bringe omkostningen til transport og lagring ned. Samtidig kan danske anlæg, der etablerer CO2-fangst, udnytte spildvarmen, der genereres i processen, til fjernvarme og dermed reducere fangstomkostningerne,” slutter Nils Chr. Holm.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites