Danmark og Californien indleder samarbejde om vand

11. oktober 2017
Californiens guvernør Jerry Brown og den danske minister for miljø- og fødevarer, Esben Lunde Larsen, har netop underskrevet en samarbejdsaftale om vand mellem Danmark og Californien. Aftalen vil styrke eksporten af danske rådgivningsydelser.
Ørken, sø og et skilt med teksten "Fare"

Ørken, sø og et skilt med teksten "Fare"

Af Martin Zoffmann

Selvom der her i foråret for første gang i fire år faldt betydelige regnmængder i Californien, står den amerikanske stat fortsat over for en række udfordringer på vand- og vandforsyningsområdet, blandt andet relateret til den langvarige tørke. På den baggrund har Californiens guvernør, Jerry Brown, netop underskrevet en samarbejdsaftale med et udsnit af den danske vandsektor, der under fællesbetegnelsen Water Technology Alliance (WTA) nu kan se frem til endnu tættere videndeling med de californiske myndigheder.

Alliancen er drevet af det danske innovationscenter i Palo Alto og ambassaden i Washington, og Rambøll deltager sammen med blandt andet Aarhus Vand, HOFOR, BIOFOS og VandCenter Syd. Aftalen med de californiske myndigheder blev underskrevet ved en konference i slutningen af september på guvernørens kontor, og ved den lejlighed var der også mulighed for at udveksle erfaringer på det mere tekniske område.

”De californiske myndigheder er især interesseret i de danske erfaringer på grundvandsområdet. Vores høje ambitioner på drikkevandsområdet har sammen med den omfangsrige grundvandskortlægning ført til udviklingen af en række metoder og teknologier, som amerikanerne ser et stort potentiale i. Jeg holdt selv et oplæg om den danske model for håndtering af grundvandsdata, og det vakte stor interesse og spørgelyst,” fortæller Max Halkjær, specialist i vandressourcer og geofysik hos Rambøll.

Danmark som frontløber

Samarbejdet vil bidrage til at udvikle såvel Danmarks som Californiens vandsektorer og er blevet mødt med stor interesse fra Californiens guvernør. Felicia Marcus, der er State Water Board Chair, siger:

”Vi er glade for at arbejde tættere sammen med Danmark gennem denne samarbejdsaftale, som styrker vores gensidige videndeling på en lang række vandrelaterede områder. Vi håber, at vi kan dele nogle af vores erfaringer, og vi glæder os især til at få mere at vide om det banebrydende arbejde og den innovative ånd, som Danmark er frontløber for inden for vandteknologi. Det gælder for eksempel reducering af vandtab, effektiv vandproduktion, styring af grundvand både i forhold til kvalitet og kvantitet, og hvordan renseanlæg kan bidrage til klima- og energiløsninger, samtidig med at der leveres sikkert og rent vand - for blot at nævne nogle få ting.”

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger:

”USA er verdens største marked for vandteknologi, og da der skal investeres minimum 600 mia. dollars i at vedligeholde den amerikanske vandinfrastruktur de næste 20 år, er eksportpotentialet enormt. Californien har efter år med tørke et skarpt fokus på at passe på de sparsomme vandressourcer og mindske klimabelastningen fra vandsektoren. Her er Danmark foran de ellers progressive myndigheder i Californien, hvilket gør staten til en uhyre interessant og vigtig samarbejdspartner for danske virksomheder.”

Baggrund om WTA – den danske vandalliance i USA

Den danske vandalliance er et samarbejde mellem danske myndigheder, firmaer og vandselskaber. Alliancen er drevet af det danske innovationscenter i Palo Alto og ambassaden i Washington. Dens medlemmer er vandselskaberne Aarhus Vand, HOFOR, BIOFOS og VandCenter Syd samt på virksomhedssiden: Rambøll, SkyTEM, IGIS, Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Smith Innovation, DHI, AVK, LiqTech og Leif Koch A/S. Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om eksport, som blev udbudt i 2015.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites