Dansk musik omsætter for milliarder

15. juni 2016
Musik er en milliardindustri, der bidrager til det danske samfund og skaber arbejdspladser. Det dokumenterer rapporten Dansk Musikomsætning 2015, som Rambøll Management Consulting har udarbejdet på vegne af den danske musikbranche.
Dansk musk omsætter for milliarder

Dansk musk omsætter for milliarder

Kontakt

Martin Christiansen

Kommunikationschef
T: +45 5161 2806
M: 5161 2806

Sidste år bidrog musikbranchen med knap 6,8 milliarder kroner til dansk økonomi. Det viser nye tal, som den samlede branche offentliggør i dag.

Opgørelsen viser, at de største kilder til omsætningen er henholdsvis salg af indspillet musik og livemusik. Livemusikken står for en omsætning på knap 3,9 milliarder kroner, mens den indspillede musik udgør 2,8 milliarder kroner.

Jakob Brixvold, sekretariatschef hos Dansk Live, er tilfreds med det samlede resultat:

- Når Rambølls rapport viser, at både live og indspillet musik genererer milliarder til samfundsøkonomien understreger det, at musikbranchen er en vigtig aktør i dansk erhvervsliv. Det håber vi, at de danske politikere skriver sig bag øret, når vi sammen skal finde ud af, hvordan vi kan stimulere væksten de kommende år.

En branche i udvikling

Det er fjerde år, Rambøll laver opgørelsen på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne. Og med en omsætning på knap 6,8 milliarder i 2015 har musikbranchen oplevet en stigning på mere end 700 millioner siden 2012. Det er en vækst på 12 %.

Seniordirektør i Rambøll, Henrik Seiding mener, det er et flot resultat:

- Vi har i en årrække lavet en veldokumenteret branchestatistik for den danske musikbranche. Med en omsætning på 6,8 milliarder kroner og en vækst på 12 % på blot tre år fastslår opgørelsen, at det er en branche med økonomisk pondus. Især når man sammenligner med den generelle udvikling i Danmark, hvor væksten fra 2012 til 2015 blot ligger på 1 %.

Streaming er tredoblet

Et blik på udviklingen det seneste år viser, at især indspillet musik fortsætter sin opadgående kurve med en vækst på 5 %. Den positive udvikling kan først og fremmest tilskrives musikbranchens fokus på streaming, der i 2015 omsætter for 969 millioner kroner.

Streaming-omsætningen er dermed steget med 33 % på blot et år - og 203 % fra 2012 til 2015. Branchens satsning på nye, digitale tjenester, der møder forbrugernes behov, har dermed båret frugt.

Dansk Musikomsætning 2015 er opgjort på bruttoniveau og dokumenterer værdien, musik skaber i yderste led. Opgørelsen vil blive diskuteret ved paneldebat på Folkemødet den 17. juni med repræsentanter fra Rambøll, Dansk Live, IFPI og DMF. 

Facts fra dansk musikomsætning 2015

Musikbranchens bidrag til samfundsøkonomien

  • Musikbranchen har en omsætning på 6,757 milliarder i 2015.
  • Den årlige omsætning svarer til 3.931 årsværk (et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer).

Indspillet musik

  • Indspillet musik udgør 41,9 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 svarende til 2,828 milliarder.

Livemusik

  • Livemusik udgør 57,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 svarende til 3,873 milliarder.

Musikeksporten

  • Musikeksport udgør 8,4 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 svarende til 564 millioner.

Metode

  • Dansk Musikomsætning opgør den økonomiske værdi på bruttoniveau – altså den økonomiske værdi, som musikken skaber i yderste led af den økonomiske værdikæde. Kigger man på årsopgørelser fra organisationerne bag opgørelsen, er det som oftest opgjort på nettoniveau. Derfor er tallene ikke sammenlignelige.
  • Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2015 er i det store hele videreført fra opgørelserne i 2012, 2013 og 2014. Hvert år er der imidlertid foretaget metodiske reguleringer for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Det har medført et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og derfor inkluderer opgørelsen i år opdaterede tal for 2012 til 2014, hvor metodereguleringerne er medtaget for disse år.

Bag rapporten

  • Rambøll har udarbejdet Dansk Musikomsætning 2015 på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918