Milliarder på spil: Store danske virksomheder er under hårdt pres i digitalt kapløb

2. oktober 2018
Danske virksomheder skal formå at udnytte nye teknologier og gribe de digitale vækstmuligheder. Ellers kan det ramme både omsætningen og antallet af arbejdspladser hårdt. De 1.000 største virksomheder står over for en massiv udfordring i de kommende år.

Kontakt

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878

Asger Højen Danielsen

Senior Manager
T: +45 5161 7986

Få strategisk indsigt i dansk digitalisering

Få IT i praksis® med fokus på offentlig sektor

I samarbejde med Dansk IT udgiver Rambøll hvert år IT i praksis®. Udgivelsen giver dig indsigt i den offentlige og den private sektors udfordringer og muligheder med digitalisering. Den danske version her, ser primært på den offentlige sektor.

Få IT i praksis® her

Få den engelske udgave af IT i praksis

Den engelske version, IT in practice giver dig indsigt i den private sektors udfordringer og muligheder med digitalisering.

Få IT in practice her

Der er milliarder af kroner på spil for danske virksomheder i det globale digitaliseringskapløb. Hvis ikke mulighederne, der opstår med digitaliseringen, udnyttes optimalt, kan det få alvorlige konsekvenser.

De 1.000 største danske virksomheder kan opleve en nedgang i omsætningen på 5,8 procent på grund af digitaliseringen. Det vil resultere i tab af 57.000 danske arbejdspladser. Det er de konsekvenser, som de 1.000 største virksomheder i Danmark, som repræsenterer 62 procent af arbejdsstyrken, forventer at komme til at mærke om tre år som følge af digitaliseringen. Det viser undersøgelsen IT i praksis® 2018-2019, som Rambøll har udarbejdet i samarbejde med DANSK IT.

Gevinst og trussel afhænger af virksomhedens størrelse

Det betyder ikke, at arbejdspladserne eller omsætningen nødvendigvis forsvinder ud af landet. Der opstår nemlig samtidig nye arbejdspladser og nye forretningsmuligheder hos eksempelvis nystartede virksomheder, der udnytter de digitale muligheder. På den måde er digitaliseringen en positiv ting for dansk erhvervsliv.

Det ændrer dog ikke på, at de 1.000 største virksomheder har en udfordring. Et omsætningstab på 5,8 procent svarer til, at de 1.000 største virksomheder tilsammen vil miste 190 milliarder kroner i omsætning. Mistet omsætning hos traditionelle virksomheder er lig med mistet skattegrundlag, og for den danske stat betyder den tabte omsætning 5 milliarder mindre i statskassen fra selskabsskatten fra de 1.000 største virksomheder, fremgår det af rapporten (s. 26-27 engelsk udgave).

Rambøll og DANSK IT har som noget nyt i år spurgt virksomhederne om både de forventede trusler ved digitaliseringen i form af tabt omsætning og arbejdspladser og de potentielle gevinster i form af øget vækst og arbejdsstyrke, hvis virksomhederne formår at udnytte digitaliseringens muligheder. På den baggrund er der skabt et realistisk nettoresultat, hvor både gevinster og trusler ved digitaliseringen er medregnet, og resultatet viser altså, at truslen er større end de potentielle gevinster for de største danske virksomheder.

Branchens betydning

Digitaliseringen rammer dog brancherne forskelligt. Hvor nogle brancher mener, at der er flere plusser end minusser i den samlede opgørelse over gevinster og trusler, står det meget slemt til i andre brancher, der ikke mener, at de – trods de potentielle gevinster – formår at modvirke det pres, som digitaliseringen som helhed udøver. De brancher, der lider det største procentuelle tab af omsætningen i forhold til branchens størrelse er møbelbranchen, finanssektoren og entreprenørbranchen.

De tre brancher står til et årligt omsætningstab på henholdsvis 9 milliarder, 100 milliarder og 13 milliarder om tre år, som følge af digitaliseringens effekter på deres branche. Det skyldes følgevirkninger af digitaliseringen som for eksempel priserosion på grund af øget effektivitet, ændrede behov hos kunderne som for eksempel selvbetjening og øget konkurrence fra ofte udenlandske virksomheder.

Eksperternes anbefalinger

”Digitalisering og ny teknologi rummer både trusler og potentielle gevinster for danske virksomheder. Mange virksomheder står midt i en digital omstilling, og den kraftige udvikling inden for en række teknologier, som er knyttet til digitalisering, rummer et vækstpotentiale i form af øget produktivitet og nye forretningsmodeller. Men det forudsætter, at virksomhederne kan anvende de digitale teknologier på et højt niveau og har adgang til de rette tekniske kompetencer, og at disse kompetencer går hånd i hånd med forretningsforståelse og evnen til at tænke kreativt,” siger Steen Christensen, direktør, Rambøll Management Consulting.

”Danmark er en del af et globalt kapløb, hvor det handler om at udnytte de muligheder, der skabes med digitaliseringen og samtidig minimere de negative effekter. Undersøgelsen understreger, at det er helt afgørende, at vi får styrket danskernes it-kompetencer og de digitale kompetencer i det hele taget, så virksomhederne bedre vil formå at gribe de digitale vækstmuligheder. Det kræver et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne om fremtidens kompetencer. Vi får brug for både it-specialister og et generelt kompetenceløft hos alle danskere på tværs af faggrupper,” siger Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT.

Om IT i Praksis®

Det er 23. år i træk, at IT i praksis® tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder. Mere end 1000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918