Danskere designer et af verdens største bæredygtige energilagre i Aalborg

3. september 2020
Rambøll hjælper Aalborg Forsyning med at designe et af verdens største bæredygtige energilagre. Damvarmelagrene opbevarer overskudsenergi fra bl.a. vindmøller, industriproduktion og affaldsforbrænding, som ellers ville være gået tabt, og sender den retur til forbrugerne og virksomhederne, i form af varmt vand, når de har brug for den. Det er en god nyhed for miljøet, da opvarmningen med bæredygtige energikilder betyder mindre CO2-udledning.
Energilager i Aalborg

Energilager i Aalborg

Kontakt

Christian Teil Fyhn

Christian Teil Fyhn

Team Coordinator
T: +45 51611009

Aalborg Forsyning planlægger at bygge verdens største damvarmelager i Aalborg. Teknologien gør det muligt at anvende overskudsvarme fra vindmøller og industriproduktion, som ellers ville være gået tabt og bruge det til vandopvarmning. Det er en god nyhed for miljøet, da der kan spares energi på vandopvarmning. Populært sagt bliver det varme vand i hanen eller i industriproduktionen lidt ’grønnere’.

Det glæder vicedirektør for Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen: ”I Aalborg har vi sat os for at spille en afgørende rolle for den grønne omstilling. Vi ser frem til at kunne optimere vores udnyttelse af de vedvarende energikilder med det nye damvarmelager og give aalborggenserne et endnu grønnere produkt,” siger vicedirektør for Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen.

Leverer varmt vand til 2.500 husstande 

Anlægget kommer til at bestå af to varmelagre på hver 500.000 m3, som samlet bliver fem gange større end det hidtil største lager i verden. En million kubikmeter vand svarer til 2.500 husstandes forbrug af fjernvarme på et år. 

”Damvarmelagre er fremtidens grønne teknologi, som løser en væsentlig samfundsudfordring: At lagre den energi, som produceres. I dag snurrer vindmøllerne nemlig ofte forgæves, hvis vaskemaskinen eller industrimaskinen ikke er i omdrejninger samtidig. Og af og til stoppes vindmøllerne for der ikke skal blive for meget strøm. Og på samme måde går megen varme fra industriproduktionen også til spilde. Det laver vi om på med det nye kæmpelager, så energien kan lagres og derefter bruges på et senere tidspunkt,” siger projektchef Christian Teil Fyhn fra Rambøll. 

”På den måde hjælper systemet til den grønne omstilling. Der optimeres på den korte bane på anvendelsen af de fossilebrændsler og på længere sigt kan vi øge mængden af vedvarende energikilder til varmeproduktionen, og der udledes dermed mindre CO2. Det kommer både forbrugerne, virksomhederne, samfundet og miljøet til gavn. Og ideen er så god, at også andre forsyningsselskaber over hele landet er i gang med at undersøge teknologien,” siger Christian Teil Fyhn. 

Nordjyllandsværkets el- og varmeproducerende kulblokke skal efter planen lukkes ned i år 2028 og i perioden frem til nedlukningen skal damvarmelageret hjælpe med at optimere driften af værket, samt fungere som spids- og reservelast i stedet for de eksisterende gaskedler. Efter nedlukningen af Nordjyllandsværket skal damvarmelagerne hjælpe med at opsamle overskudsproduktion fra vindmøller og andre vedvarende energikilder, såsom havvandsvarmepumper og geotermi.

Rambøll har tidligere rådgivet ift. etableringen af damvarmelagre til at opbevare energi fra solvarmeanlæg, som primært har fungeret som sæsonvarmelagre. Men dette anlæg er det første i sin størrelse, og ligeledes det første som kan trække varmt vand når som helst, der er brug for det. 
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites