Data fra satellitter kan forbedre vandsystemer

22. november 2017
Rambøll er med i et nyt udviklingsprojekt, der skal undersøge mulighederne for løbende at opdatere hydrauliske modeller gennem brug af satellitdata. Resultaterne kan især bruges de steder i landet, der har problemer med terrænsætninger.
Thyborøn set fra luften

Thyborøn set fra luften

Kontakt

Charlotte Frambøl

Afdelingsleder
T: +45 51616225

Af Martin Zoffmann

Rundt omkring i Danmark oplever man i disse år terrænsætninger, altså at jorden synker i afgrænsede områder. Disse landbevægelser er opdaget i Thyborøn men forekommer overalt, og resultaterne forventes at få stor betydning i forsyningsbranchen.

Det skyldes, at forsyningsbranchens største aktiver, kloak- og vandrør, er placeret under jorden. Når terrænet sætter sig, sætter ledningsnettet sig også, og det kan medføre, at de hydrauliske forudsætninger, som nettet er etableret ud fra, ikke længere er gældende. I grelle tilfælde kan det endda føre til brud på de enkelte ledninger.

På baggrund af ide og oplæg fra Lemvig Vand og Spildevand er vandselskabet gået sammen med Rambøll og VIA University College om et forskningsprojekt, der skal undersøge, om data fra satellitter kan anvendes til løbende at opdatere udviklingen i de hydrauliske forhold.

”Når de hydrauliske forhold er mere dynamiske end statiske, bliver de eksisterende data hurtigt forældede. Der er derfor behov for nye teknologier, der hurtigt og sikkert kan ajourføre vores viden om de gældende hydrauliske systemer, og her kan satellitdata meget vel vise sig at være et godt bud,” siger Charlotte Frambøl, afdelingsleder og ekspert i vandinfrastruktur hos Rambøll.

Pænt besparelsespotentiale

I Thyborøn betyder terrænsætningerne, at forsyningen – Lemvig Vand og Spildevand – har fået større driftsudgifter til ledningsnettet. Dels i form af reparationer og dels fordi ledningernes levetid forkortes, hvilket forringer investeringernes værdi. Der er således gode penge at spare, hvis man oftere og mere præcist kan opfange ændringer i de geologiske forhold og hydrauliske systemer.

Projektet er støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP), og resultaterne vil kunne inddrages i planlægningen hos andre forsyninger med lignende udfordringer.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites