Deltag i webinar om genanvendelse af restprodukter

18. november 2020
Den 30. november 2020 kl. 12.00-16.30 afholder Rambøll og branchesamarbejdet for genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæg i Danmark et webinar med fokus på problemstillingen: Hvordan sikrer vi sikker genanvendelse af restprodukterne med størst værdi og mindst mulig belastning af miljøet og samfundet?
Banner om webinaret: Hvordan øger vi genanvendelsen af restprodukter?

Banner om webinaret: Hvordan øger vi genanvendelsen af restprodukter?

Kontakt

Christian Riber

Business Development Manager
T: +45 51618314

I dag sendes mange restprodukter fra affaldsenergianlæg i Danmark til nyttiggørelse i udenlandske deponier, men branchen har en vision om at øge genanvendelsen og sikre udnyttelse af ressourcerne i restprodukterne, meget gerne i danske løsninger. Men det skal være sikkert for miljøet, og vi skal undgå, at de skadelige tungmetaller spredes i miljøet, efter at affaldsenergianlæggene har samlet dem til sikker opbevaring. 

Vi skal bl.a. se på konkrete eksempler på ny genanvendelse af både restprodukt i gipsplader og udvinding af zink fra flyveaske på Vestforbrændings nybyggede Halozep-anlæg. Derudover vil vi starte debatten om, hvordan vi udbyder genanvendelse ved at kvantificere den med målbare parametre – ikke en let opgave, men helt nødvendig, hvis vi vil sikre retfærdige og effektive udbud.

Tilmeld dig her

Dagsorden

Klik på billedet for at se større version.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites