Der sættes pris på bedre flow i byggeprocessen

2. oktober 2017

Efter en nytænkt og konstruktiv proces mellem byggeriets samarbejdsparter er Vendsyssel Teater blevet tildelt arkitekturpris. Den såkaldte ’supersti’ i Vrå fik hædrende omtale.

Vendsyssel Teater

Vendsyssel Teater

Kontakt

Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

Projektleder
T: +45 51611163

Hvordan sikres det, at alle involverede i et byggeprojekt er på bølgelængde og arbejder som et hold? Bygherrerådgiveren på Vendsyssel Teater, Rambøll har været med til at udvikle en ny arbejdsproces med et flow, der ikke ses ved traditionelle byggeprojekter, og som optimerer arkitektur og kvalitet indenfor en given økonomisk ramme. 

Det var medvirkende til, at Vendsyssel Teater fik Hjørring Kommunes arkitekturpris på Arkitekturens Dag mandag 2. oktober.

”Forløbet har været så vellykket, at man kan se tilbage på det som et skoleeksempel på, hvordan metoden kan forbedre byggeprocessen under større projekter”, siger Rambølls projektleder på Vendsyssel Teater, Niels Christian Nielsen.

Inddrag mest mulig viden

Arkitekturens Dag havde et mangfoldigt program, hvor man over hele landet kunne opleve alt fra byvandringer over foredrag og udstillinger til prisuddelinger.

Vendsyssel Teater blev præmieret som et resultat af bl.a. bygherrerådgivningen, hvor Rambøll brugte den såkaldte iterative proces, som man har udviklet med bl.a. Realdania på Dokk1 i Aarhus.

Processen er kendetegnet ved, at der langt oftere og i flere faser sker revurdering og dialog mellem nøgleentreprenører og andre byggeparter.

Beslutninger træffes senest muligt – ikke mindst for at få inddraget mest mulig viden fra tidligere faser i projektet. Det er især vigtigt i de første store dele af byggeriet, hvor den overordnede indretning, råhuset og facaderne skal udformes.

”Samarbejdet med Hjørring Kommune og arkitekterne SHL og Enggaard har været forbilledligt og alle parter har anstrengt sig meget for at levere et virkeligt godt produkt”, siger Niels Christian Nielsen.

Til leg og rulleskøjter

På Arkitekturens Dag var der tillige hædrende omtale til den såkaldte supersti i Vrå, der også ligger i Hjørring Kommune.

Stien er led i en områdefornyelse, som skulle skabe en infrastruktur, der kunne lette adgangen til byen – både på cykel og til fods. Den tre meter brede supersti er anlagt med en finkornet overflade, der blandt andet er egnet til leg og rulleskøjter. Undervejs på stien kan man måde såkaldte ’spots’ – en støbt betonoverflade med forskellige figurer, tilpasset stedet.

Langs stien er etableret intelligent belysning, som tænder hvis der kommer nogen.

Mere information

Vendsyssel Teater sal

Vendsyssel Teateroplevelseshus

Hjørring Kommune og Realdania har igangsat opførelse af et nyt, innovativt teater- og oplevelseshus i Hjørring. Tanken med det nye hus er, at det udover Vendsyssel Teater også skal kunne rumme andre kulturelle foreninger og aktiviteter.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites